1. neděle postní

1. neděle postní

Uskutečnil se přímý přenos nedělní mše svaté v 9:30 z kunratického kostela.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Rádi bychom upozornili na to, že v postní době se v pátek přede mší svatou v Kunraticích (tedy v 17:30) a v neděli přede mší svatou v Hrnčířích (tedy v 10:30) modlíme pobožnost křížové cesty. Srdečně zveme.

Dá-li Bůh, chtěli bychom letos realizovat stavební úpravu fary, tzv. adaptaci Nazareta. Budeme vděční za všechny finanční dary na tento účel i za vaše modlitby, aby dobrý Bůh provázel uskutečnění záměru svým požehnáním.

Popeleční středa

Popeleční středa

Na Popeleční středu bylo možno sledovat přímý přenos mše svaté z farního kostela v 18:00.

Dovolujeme si připomenout, že pro osobní účast na mši svaté na Popeleční středu je třeba se předem přihlásit u otce Vojtěcha, mobil 732 106 466, abychom dostáli platným epidemickým opatřením. Mše svaté budou v kunratickém kostele ve 14:00, 16:00, 18:00 a 20:00.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci a v souladu s rozhodnutím Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kněz po požehnání popela řekne všem přítomným příslušnou formuli a pak bude udílet popelec v tichosti, ne znamením kříže na čelo, ale sypáním popela na hlavu (tedy původním způsobem). Můžete tuto skutečnost vzít na vědomí při výběru oblečení, ženy při případném výběru pokrývky hlavy. Můžete si přečíst nótu, upravující liturgický obřad udělování popelce: Nóta o Popeleční středě 2021.

Můžete si také přečíst poselství papeže Františka k postní době: Poselství k postní době 2021.

6. neděle v mezidobí

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté z kunratického kostela v 9:30.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Upozorňujeme, že na mše svaté na Popeleční středu je třeba se předem přihlašovat u otce Vojtěcha. Mše svaté s udílením popelce budou, dá-li Bůh, na Popeleční středu v 16:00 a v 18:00, v případě zájmu také ve 14:00 a ve 20:00, konkrétní možnosti rád upřesní otec Vojtěch, napište případně nebo zavolejte.

5. neděle v mezidobí

5. neděle v mezidobí

Bylo možné sledovat přímý přenos mše svaté z kunratického kostela v neděli v 9:30.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Dá-li Bůh, chtěli bychom letos realizovat stavební úpravu fary, tzv. adaptaci Nazareta. Budeme vděční za všechny finanční dary na tento účel i za modlitby, aby dobrý Bůh provázel uskutečnění záměru svým požehnáním.

Uvedení Páně do chrámu

Také na Hromnice se uskutečnil přímý přenos mše svaté z kostela sv. Jakuba v 18:00.

Dnešní den pamatujme zvláště na všechny zasvěcené osoby, řeholníky a řeholnice, vyprošujme jim věrnost v jejich povolání, radost z radikálního života podle evangelia a také to, aby byli opravdovým znamením Boží přítomnosti v tomto světě.