Archiv měsíce

4. neděle velikonoční

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Modleme se dnes, v neděli Dobrého pastýře, za nová duchovní povolání v naší zemi a zvláště v naší arcidiecézi, za dar rozlišování pro mladé, kteří přemýšlejí nad svým povoláním, za bohoslovce a za svatost jáhnů a kněží.

3. neděle velikonoční

3. neděle velikonoční

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde. Vybíráme z ohlášek:

  • Děkujeme těm, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu slavnosti požehnání adaptované fary a Nazareta a farním obědě minulou neděli. Pán Bůh odplať! Otec arcibiskup slavil mši svatou v 10:00, poté si prohlédl prostory opravené fary a centra mládeže, obojí požehnal a zúčastnil se farního oběda.
  • Ve středu 26. 4. v 19:00 srdečně zveme na přednášku Mgr. Hany Imlaufové na téma Důležitost matky a otce při utváření zdravé identity dítěte.

Víkendovka 19.-21. 5. pro mladší

Víkendovka 19.-21. 5. pro mladší

Víkendovka „2>1“ bude v Nazaretě – moc se těšíme a srdečně zveme!

Srdečně zveme mladé ve věku 11-15 let do Nazareta, Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice. Začneme mší svatou v pátek 19. 5. v 18:00. Přijeďte mezi 17:30 a 18:00, abyste si stihli dát své věci do Nazareta a nemuseli je opatrovat během mše. Víkendovka bude trvat až do nedělního oběda.

Můžete se těšit na spoustu skvělých lidí, her a zážitků, jídla, samozřejmě nebude chybět duchovní program a modlitby, rozhovory a mnoho dalšího …

S sebou: spacák, Bibli, přezůvky, 600 Kč (z toho 375 Kč na účastnický příspěvek a 225 Kč na společné jídlo), prohlášení o bezinfekčnosti a případně buchtu.

Přihlašujte se prosíme nejpozději do středy 17. 5. zde.

Plakátek si můžete stáhnout zde.

2. neděle velikonoční

2. neděle velikonoční

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli nebo podílí na přípravě a průběhu dnešní slavnosti požehnání adaptované fary a Nazareta a farním obědě. Pán Bůh odplať!

V pondělí 16. 4. v 19:00 se uskuteční další setkání v rámci programu Duchovní růst matky: téma Mateřství očima druhých. Toto setkání bude první v rámci jarní série. Srdečně zveme a vás, kdo jste se ještě neúčastnily, prosíme o přihlášení zde. Otec Vojtěch nebo některá z organizátorek ráda poradí těm, které by si nevěděly rady. Podobně jako při minulých večerech bude chvíle neformálního setkání, přednáška na dané téma, drobné občerstvení a skupinky.

Srdečně zveme na mši svatou do katedrály při příležitosti 1050. výročí arcidiecéze. Mše svatá bude v 10:00, plakátky si můžete prohlédnout zde.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky velikonoční neděle si můžete stáhnout zde.

  • V sobotu 15. 4. od 14:00 do 19:00 bude akce Deskovky na faře, přijďte odpoledne prožít s dalšími lidmi při hraní rozličných deskových her. Více informací si můžete přečíst na plakátku zde.
  • V neděli 16. 4. srdečně zveme na mši svatou v 10:00, do naší farnosti zavítá pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner, po mši svaté v 10:00 požehná faru a Nazaret.
  • V neděli 16. 4. ve 12:00 srdečně zveme také na povelikonoční farní oběd. Aby bylo možné oběd dobře připravit, prosím přihlaste se předem (nejlépe nejpozději do 12. 4.) u otce Vojtěcha.

Květná neděle

Květná neděle

Ohlášky Květné neděle si můžete přečíst zde.

Zároveň srdečně zveme k účasti na velikonočních bohoslužbách. Úplný rozpis je přílohou farních zpráv a můžete si ho stáhnout také zde.