Archiv měsíce

4. neděle postní

4. neděle postní

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V minulém týdnu začala realizační fáze adaptace Nazareta: bylo předáno staveniště na staré faře a začaly vlastní stavební práce. Prosíme o modlitbu za zdárný průběh adaptace. Více informací v případě zájmu rádi poskytnou otec Vojtěch nebo členové ekonomické rady farnosti.

V pondělí v 19:00 bude další setkání v rámci cyklu Duchovní růst matky, a to pro již přihlášené účastnice. Pokud byste se někdo chtěli přidat, prosíme přihlaste se zde ještě během neděle.

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny

Dnes, o slavnosti Zvěstování Páně, zasvětí papež František během kajícího obřadu, kterému bude předsedat, lidstvo, zvláště pak Rusko a Ukrajinu, Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Bohoslužba začne v Římě v bazilice svatého Petra v 17:00, samotný úkon zasvěcení bude v cca 18:30.

Můžete si přečíst modlitbu zasvěcení spolu s průvodním dopisem papeže Františka.

Také v Praze-Kunraticích se k tomuto zasvěcení připojíme, a to při mši svaté v 18:00 v kostele svatého Jakuba. Srdečně zveme k účasti na této velmi důležité události.

Pro ukrajinsky mluvící věřící je k dispozici také překlad modlitby zasvěcení do ukrajinštiny.

3. neděle postní

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V pátek bude slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá v Kunraticích bude v obvyklých 18:00. Slavnost Zvěstování Páně je určitě příležitostí zúčastnit se slavení mše svaté. Tento pátek Svatý otec František chce zasvětit Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému srdci Panny Marie, a to při kající bohoslužbě od 17:00. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kard. Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce. K tomuto modlitebnímu setkání, které by se na přání papeže mělo uskutečnit i v katedrálách, mariánských svatyních, farních i řeholních společenstvích po celém světě, zve Svatý otec spolu s biskupy také všechny věřící. Také my se v Kunraticích k této iniciativě přidáme, a to při mši svaté v 18:00.

2. neděle postní

2. neděle postní

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Otcové biskupové vydali list, který reflektuje další rozvolňování v opatřeních proti pandemii covid-19. List si můžete přečíst zde. Opět bychom chtěli pozvat vás i vaše blízké ke společnému slavení eucharistie. Zvláště nedělní slavení eucharistie je pro nás křesťany něčím velmi důležitým.

Nezapomeňme, že v sobotu bude slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Mše svatá v Kunraticích bude v 18:00, srdečně zveme.

Zvláště v těchto dnech vyzýváme ke zvýšenému úsilí v modlitbě, zvláště modlitbě růžence, k účasti na mších svatých a eucharistických adoracích: modleme se za mírové řešení situace na Ukrajině a za trvalý a spravedlivý mír na celém světě. Vyzýváme také ke konkrétní pomoci uprchlíkům a těm, na které dolehlo zlo války, samozřejmě podle vašich možností a okolností. Buďme křesťany, kterým není lhostejné, co se děje kolem nich, a kteří mají otevřené srdce.

Na finanční i materiální pomoci Ukrajinským lidem v nouzi se můžete podílet také prostřednictvím sbírek Charity České republiky a Arcidiecézní charity Praha:

1. neděle postní

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Příští neděli se uskuteční účelová sbírka na podporu Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové, které se uskuteční v polovině srpna 2022. Byl vydán list, kde je formulována prosba o podporu. List si můžete stáhnout zde.

Chtěli bychom povzbudit v modlitbě za nová duchovní povolání a také upozornit muže na možnost podat přihlášku do semináře. Více informaci těm, kteří vnímají povolání ke kněžství a uvažují tímto směrem, rád poskytne otec Vojtěch.

A samozřejmě prosíme dále za modlitbu za Ukrajinu a trvalý a spravedlivý mír na celém světě.

Exodus 40 pro muže

Zveme všechny muže, aby se připojili k asketické iniciativě Exodus 40 a prožili tak intenzivněji postní dobu a lépe se připravili se na Velikonoce. Zvláště v současné době války na Ukrajině je jistě za co se modlit a obětovat. Přihlásit se můžete u Karla Macka, email: kaja.macek@gmail.com, který rád poskytne podrobnější informace.

Pro představu si můžete přečíst přehled základních bodů exodu 40 zde.