Archiv rubriky

Ohlášky Květná neděle

Ohlášky Květná neděle

Ohlášky Květné neděle si můžete přečíst zde. Můžete si také přečíst také pastýřské slovo našich otců biskupů k Velikonocům.

Srdečně zveme k přímému přenosu bohoslužeb Svatého týdne a Velikonoc:

 • 5. 4. Května neděle – mše svatá s žehnáním ratolestí v 9:30
 • 9. 4. Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně v 18:00
 • 10. 4. Velký pátek – křížová cesta v 15:00, Velkopáteční obřady v 18:00
 • 11. 4. Bílá sobota Velikonoční vigilie ve 20:00
 • 12. 4. Neděle velikonoční – mše svatá v 9:30
 • 13. 4. Pondělí velikonoční – mše svatá v 9:30

Příležitost ke svátosti smíření je v časech otevřeného kostela, viz google kalendář farnosti. Je také možná individuální domluva s otcem Vojtěchem.

Ohlášky 5. neděle postní

Ohlášky 5. neděle postní

Ohlášky 5. neděle postní si můžete přečíst zde. Můžete si také přečíst letáček Jak žít spolu a s virem Covid-19. V pátek proběhla v Římě eucharistická adorace spojená s požehnáním Urbi et orbi, které před prázdným Svatopetrským náměstím předsedal Svatý Otec František. Přečtěte si promluvu Svatého Otce.

Srdečně zveme k přímému přenosu bohoslužeb Svatého týdne a Velikonoc z našeho farního kostela:

 • 5. 4. Května neděle – mše svatá s žehnáním ratolestí v 9:30
 • 9. 4. Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně v 18:00
 • 10. 4. Velký pátek – křížová cesta v 15:00, Velkopáteční obřady v 18:00
 • 11. 4. Bílá sobota – Velikonoční vigilie ve 20:00
 • 12. 4. Neděle velikonoční – mše svatá v 9:30
 • 13. 4. Pondělí velikonoční – mše svatá v 9:30

Příležitost ke svátosti smíření je v časech otevřeného kostela, viz google kalendář farnosti. Jako vždy je také možná individuální domluva s otcem Vojtěchem. Zvláště starším a nemocným farníkům určitě doporučujeme odložit předvelikonoční svátost smíření na později.

Ohlášky 4. neděle postní

Ohlášky 4. neděle postní si můžete přečíst zde. Věnujte prosím pozornost informaci ohledně úpravě farního programu v souvislosti s pandemií koronaviru (do odvolání jsou zrušené mše svaté s účastí lidu i ostatní programy naší farnosti, při kterých se farníci setkávají). Můžete si přečíst také leták Jak žít spolu a s virem Covid-19.

V neděli bude otevřen kostel svatého Jakuba v Kunraticích k osobní modlitbě a přijetí svátostí v časech 11:00-13:00 a 15:00-17:00, ve všední dny pak v časech 15:00-17:00. Mše svatá v 9:30 v kostele sv. Jakuba v Kunraticích bude sloužena bez účasti lidu, ale bude možné vytvořit duchovní společenství kolem oltáře díky přímému přenosu.

Účelová sbírka na činnost arcidiecézní charity, plánovaná na tuto neděli, se nemohla uskutečnit. Pokud chcete, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha: číslo účtu 749011/5500, var. symbol 2303.

Úprava farního programu

Úprava farního programu

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky a Slovo ke krizovému opatření Vlády České republiky budou až do odvolání také mše svaté ve všední dny (v obvyklých časech) slouženy bez účasti lidu. Do odvolání se ruší veškerá setkávání v rámci farnosti, tedy i setkání malých společenství, příprava dospělých ke křtu i malá společenství farníků.

Pro individuální modlitbu, případně přijetí svátostí, bude kostel otevřen ve všední dny v čase 15:00-17:00. V případě potřeby duchovní péče se obraťte, nejlépe telefonicky, na otce Vojtěcha, mobil 732 106 466.

Ohlášky 3. neděle postní

Ohlášky 3. neděle postní si můžete přečíst zde. Věnujte prosím pozornost informacím ohledně zvláštních opatření v souvislosti s pandemií koronaviru.

V neděli bude kostel sv. Jakuba otevřen k individuální modlitbě a přijetí svátostí, svátosti smíření a svatého přijímání, v čase 11:00-13:00 a 15:00-17:00. Můžete sledovat také přímé přenosy bohoslužeb a využít pár stručných podnětů, jak slavit neděli bez možnosti slavení eucharistie. Lze také využít návod na bohoslužbu v rodině pro dospělé nebo návod na bohoslužbu v rodině s dětmi. Samozřejmě také doporučujeme duchovní svaté přijímání. Mše svatá v neděli v 9:30 v kostele sv. Jakuba v Kunraticích bude sloužena bez účasti lidu, ale bude možné vytvořit duchovní společenství kolem oltáře díky přímému přenosu.

Opatření kvůli koronaviru

Opatření kvůli koronaviru

Prosíme farníky, aby v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky dbali na výzvy a rozhodnutí našich biskupů. V naší pražské arcidiecézi byl v návaznosti na vyhlášený stav nouze napsán dopis kněžím, podle něhož je upraven program farnosti.

Protože účast na nedělních mších svatých v naší farnosti přesahuje 30 lidí, tyto mše svaté jsou do odvolání zrušené – jak v Kunraticích, tak v Hrnčířích. Mše svaté ve všední dny, na kterých je účast do 30 lidí, prozatím zůstávají beze změny.

V neděli bude kostel sv. Jakuba otevřen k individuální modlitbě a přijetí svátostí, svátosti smíření a svatého přijímání, v čase 11:00-13:00 a 15:00-17:00. Můžete sledovat také přímé přenosy bohoslužeb a využít pár stručných podnětů, jak slavit neděli bez možnosti slavení eucharistie. Lze také využít návod na bohoslužbu v rodině pro dospělé nebo návod na bohoslužbu v rodině s dětmi. Samozřejmě také doporučujeme duchovní svaté přijímání. Mše svatá v neděli v 9:30 v kostele sv. Jakuba v Kunraticích bude sloužena bez účasti lidu, ale bude možné vytvořit duchovní společenství kolem oltáře díky přímému přenosu. Odkaz ke sledování přímého přenosu je k dispozici na webu farnosti.

Do odvolání se ruší: farní káva, výuka všech skupin náboženství dětí, přednášky z bioetiky.

Prozatím se neruší: setkání malých společenství, příprava dospělých ke křtu, malá setkání farníků.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20:00 v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

Ohlášky 2. neděle postní

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

V postní době se modlíme křížové cesty, a to v Kunraticích v pátek přede mší svatou v 17:30 a v Hrnčířích v neděli přede mší svatou v 10:30. Srdečně zveme. Kdo byste se chtěl v Kunraticích podílet na vedení modlitby, prosím dejte vědět kostelnicím, je to určitě možné a vítané.

Předem srdečně zveme na farní duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 28. 3. v Nazaretě. Po mši sv. v 8:00 a skromné snídani bude vlastní program duchovní obnovy, který skončí kolem poledne. Pozvání přijal P. Jaroslav Brož.

Česká biskupská konference vydala prohlášení ohledně koronaviru, můžete si ho přečíst zde.