11. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V sobotu v 10:00 bude kněžské svěcení v katedrále. Ke kněžství bude vysvěcen, dá-li Bůh, Václav Šustr. Pamatujme na něj v modlitbě a přijďme ho podpořit svou účastí.

Pro bezpečnou účast na mších svatých v naší farnosti dodržujeme epidemická opatření a zůstává navýšený počet mší svatých. Při každé mši svaté v Kunraticích je možné být rovněž před kostelem a využít venkovního reproduktoru. Pravidelný pořad bohoslužeb:

  • Všednodenní mše svaté v Kunraticích budou od pondělí do pátku v 18:00.
  • Nedělní mše svaté v Kunraticích v sobotu v 18:00 a v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00.
  • Nedělní mše svatá v Hrnčířích v neděli v 11:00.

Upozorňujeme, že mše svaté v sobotu večer budou do 19. 6., mše svaté v neděli v 11:00 do 27. 6.