Archiv měsíce

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Všem přejeme radostné a požehnané Velikonoce, prozářené přítomností Ježíše Krista zmrtvýchvstalého! Je to Ježíš, který nás svou smrtí a svým vzkříšením vykoupil a otevřel nám cestu k Otci. Kéž nás tato pravda znovu zasáhne a promění naplní opravdovou velikonoční radostí!

Květná neděle a Velikonoce 2024

Květná neděle a Velikonoce 2024

Aktuální ohlášky jsou k dispozici zde.

Srdečně zveme k společnému slavení Velikonoc!

 • Na Květnou neděli 24. 3. mše svaté s žehnáním ratolestí jako v neděli.
 • V pondělí, úterý a středu Svatého týdne mše svaté v 18:00 v Kunraticích.
 • Na Zelený čtvrtek 28. 3. missa chrismatis se svěcením olejů v 9:30 v katedrále a mše svatá na Památku večeře Páně v 18:00 v Kunraticích, po ní příležitost k modlitbě v Getsemanské zahradě, která bude připravena v kostele, do 23:30.
 • Na Velký pátek 29. 3. modlitba breviáře v 8:00 v Kunraticích, přes den možnost modlitby v kostele, Velkopáteční obřady v 15:00 v Kunraticích v kostele jako vrchol Velkého Pátku; křížová cesta ve 14:00 v případě pěkného počasí venku.
 • Na Bílou sobotu 30. 3. modlitba se čtením a ranní chvály z breviáře s obřadem effatha katechumenů v 8:00 a poté možnost modlitby u Božího hrobu v kostele do 16:00; Velikonoční vigilie bude v 19:00, po jejím skončení bude oslava, agapé.
 • Na Neděli velikonoční 31. 3. mše svaté s žehnáním pokrmů jako v neděli.
 • Na Velikonoční pondělí 1. 4. mše svaté v 9:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích.

Rozpis všech bohoslužeb je k dispozici zde.

Pro úplnost, dětské katecheze budou připraveny při všech bohoslužbách třídenní (čtvrtek, pátek, sobota, neděle). Srdečně zveme také rodiny s dětmi k účasti na slavení nejkrásnějších bohoslužeb v roce!

Zvláštní příležitost k svátosti smíření bude v pondělí 25. 3. a v úterý 26. 3. po mši sv. do 21:00. Dovolujeme si upozornit, že před obřady Velikonočního třídenní ani na Boží hod velikonoční se již zpovídat nebude.

5. neděle postní

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Dne 15. 3. 2024 byla v naší arcidiecézi zřízena samostatná Vietnamská římskokatolická farnost u kostela sv. Apolináře, se sídlem Apolinářská 443/10, 128 00 Praha 28. Jde o personální farnost římskokatolických křesťanů vietnamské národnosti a jejich rodinných příslušníků. Farnost je organizačně začleněna do I. pražského vikariátu, administrátorem byl ustanoven P. Josef Dat Tan Nguyen, CSsR.

Srdečně zveme k společnému slavení Velikonoc!

 • Na Květnou neděli 24. 3. mše svaté s žehnáním ratolestí jako v neděli.
 • Na Zelený čtvrtek 28. 3. missa chrismatis v 9:30 v katedrále a mše svatá na Památku večeře Páně v 18:00 v Kunraticích, poté modlitba v Getsemanské zahradě, která bude připravena v kostele, do 23:30.
 • Na Velký pátek 29. 3. modlitba breviáře v 8:00 v Kunraticích, přes den možnost modlitby v kostele, Velkopáteční obřady v 15:00 v Kunraticích v kostele jako vrchol Velkého Pátku; křížová cesta ve 14:00 v případě pěkného počasí venku.
 • Na Bílou sobotu 30. 3. modlitba se čtením a ranní chvály z breviáře s obřadem effatha katechumenů v 8:00 a poté možnost modlitby u Božího hrobu v kostele do 16:00; Velikonoční vigilie bude v 19:00, po jejím skončení bude oslava, agapé.
 • Na Neděli velikonoční 31. 3. mše svaté s žehnáním pokrmů jako v neděli.
 • Na Velikonoční pondělí 1. 4. mše svaté v 9:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích.

Víkendovka 12.-14. 4. pro mladší

Víkendovka 12.-14. 4. pro mladší

Víkendovka „Rise and Shine“ v Nazaretě – moc se těšíme a srdečně zveme!

Srdečně zveme mladé ve věku 11-15 let do Nazareta, Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice. Začneme mší svatou v pátek 12. 4. v 18:00. Přijeďte mezi 17:30 a 18:00, abyste si stihli dát své věci do Nazareta a nemuseli je opatrovat během mše. Víkendovka bude trvat až do nedělního oběda.

Můžete se těšit na spoustu skvělých lidí, her a zážitků, výborné jídlo (protože jak známo, postit se nemusíme jen v jídle), samozřejmě nebude chybět duchovní program a modlitby, rozhovory a mnoho dalšího …

S sebou: spacák, Bibli, přezůvky, 700 Kč (z toho 375 Kč na účastnický příspěvek a 325 Kč na společné jídlo), prohlášení o bezinfekčnosti a případně buchtu.

Přihlásit se můžete (prosíme nejpozději do 10. 4.) zde.

Plakátek si můžete stáhnout zde.

4. neděle postní

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Již nyní, s předstihem, bychom chtěli srdečně pozvat ke společnému slavení Velikonoc. Velikonoce jsou nekrásnějšími a nejdůležitějšími svátky v celém roce a stojí za to si na jejich prožití vyhradit čas, a to třeba i ve společenství farnosti. Dobře prožité Velikonoce nás mohou proměnit, jsou tou nejlepší duchovní obnovou, která může být. Časy jednotlivých bohoslužeb jsou k dispozici v březnových farních zprávách.

Víkendovka 15.-17. 3. pro starší

Víkendovka 15.-17. 3. pro starší

Víkendovka „Pardon“ se uskuteční v Nazaretě o víkendu 15.-17. 3. Srdečně zveme všechny mladé ve věku 15-19 let.

Začátek v pátek 15. 3. mší svatou v 18:00, přijeďte prosím v čase mezi 17:00 a 17:50, abyste si stihli dát věci dovnitř a nemuseli je opatrovat během mše svaté. Víkendovka bude trvat do neděle do oběda. Jako obvykle se můžete těšit na skvělý duchovní program a modlitby, supr lidi, spoustu her a zážitků, jídla a mnoho dalšího …

S sebou: spacák, karimatku, Bibli, přezůvky, 700 Kč (z toho 375 Kč na účastnický příspěvek a 325 Kč na společné jídlo), případně buchtu a bezinfekčnost.

Aktuálně sledujte na facebooku nebo na instagramu.

Přihlašujte se (prosíme nejpozději do 13. 3.) zde.