Archiv měsíce

31. neděle v mezidobí

31. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Pořad bohoslužeb bude tento týden následující:

  • v pondělí 31. 10. bude mše svatá jako obvykle v 18:00 v kunratickém kostele,
  • v úterý na Slavnost Všech svatých 1. 11. bude mše svatá v 18:00 v kostele,
  • ve středu na Památku všech věrných zemřelých 2. 11. bude mše svatá v 8:00 v hrobce a v 18:00 v kostele,
  • ve čtvrtek a v pátek budou mše svaté jako obvykle v 18:00 v kostele,

V neděli jsou mše svaté jako obvykle v 8:00 a v 10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích.

Připomínáme možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci za obvyklých podmínek (svátost smíření + svaté přijímání + modlitba na úmysl Svatého otce + na slavnost Všech svatých odpoledne a na Památku všech věrných zemřelých po celý den při návštěvě kostela, kde se pomodlí modlitbu Páně a vyznání víry; následující dny při návštěvě hřbitova, kde se pomodlí aspoň v duchu za zemřelé).

Víkendovka 4.-6. 11. pro mladší

Víkendovka 4.-6. 11. pro mladší

Víkendovka „Důvody naděje“ bude netradičně mimo Nazaret, ve Voticích. Důvodem jsou pokračující práce na adaptaci Nazareta. Těšíme se na všechny, kterým je 11 – cca 15 let, a připojujeme pár podrobnějších informaci:

Sraz v pátek v 17:15 v Praze na Roztylech u východu z metra (nikoliv, nakonec, jak byli přihlášení účastníci informováni, bude sraz na hlavním nádraží u Tigeru v 16:30), prosíme přijďte včas, autobus na nás nepočká. Návrat bude v neděli 14:30 do Prahy na Roztyly. Můžete se těšit na spoustu skvělých lidí, her a zážitků, jídla, samozřejmě nebude chybět duchovní program a modlitby, rozhovory a mnoho dalšího. S sebou si vezměte spacák, tentokrát také karimatku, Bibli, přezůvky, jednu fotku ze současnosti a jednu fotku z dětství se svým koníčkem, 600 Kč (z toho 375 Kč na účastnický příspěvek a 225 Kč na společné jídlo), prohlášení o bezinfekčnosti a případně buchtu. Kvůli cestě autobusem také průkazku, prokazující věk.

Přihlásit se můžete (prosíme nejpozději do 2. 11.) zde. Plakátek je k dispozici zde.

30. neděle v mezidobí

30. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete stáhnout zde.

Příští neděli 30. 10. v 15:00 se uskuteční v prostorách MČ Praha-Kunratice Bál svatých, setkání nejen pro děti a rodiny. Využijme v době, kdy většina lidí slaví nekřesťanský halloween, možnost křesťanské alternativy a vyjádřeme svou víru v život věčný u Boha a společenství svatých.

Plakátek česky je k dispozici zde, plakátek vietnamsky je k dispozici zde.

Dnešní neděle je také dnem modliteb za misie. Poselství papeže Františka k dnešnímu dni si můžete přečíst zde, list národního ředitele papežských misijních děl si můžete přečíst zde.

Fotogalerie z pohřbu otce Stanislava

Fotogalerie z pohřbu otce Stanislava

Fotogalerie z pohřbu otce Stanislava, který proběhl v úterý 11. října, si můžete prohlédnout na webových stránkách Člověk a víra, přímé odkazy na fotogalerie jsou také zde a zde.

Můžete si také přečíst báseň, kterou při té příležitosti napsal P. Jaroslav Krajl. Báseň je ke stažení zde.

29. neděle v mezidobí

29. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Tento víkend se koná sedmý víkend LIFTu, a to ve Svaté Dobrotivé v Zaječově. Prosíme o modlitbu za účastníky kurzu, za otce Vojtěcha i celý přípravný tým.

28. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Ve středu 5. 10. zemřel P. Stanislav Hrách, který přes 20 let působil v naší farnosti. Pohřební mše svatá bude v úterý 11. 10. ve 12:00 v kostele sv. Jakuba v Praze-Kunraticích, poté bude následovat rozloučení v kostele sv. Prokopa v Hrnčířích. Po těchto obřadech budou uloženy tělesné ostatky otce Stanislava do rodinného hrobu na vinohradském hřbitově. Přijďme se rozloučit s otce Stanislavem a doprovoďme ho na jeho poslední cestě. R.I.P.

Předběžně zveme na Bál svatých, setkání nejen pro děti a rodiny, který se uskuteční v neděli 30. 10. v prostorách MČ Praha-Kunratice. Využijme v době, kdy většina lidí slaví halloween, možnost křesťanské alternativy a vyjádřeme svou víru ve věčný život u Boha a společenství svatých. Více informací poskytne Dominika Macková.