Ohlášky 27. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

  • Hromadné akce jsou v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. zakázány od 5. 10. v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou pohřbů a svateb.
  • Pro bohoslužby je stanoveno, že se účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a dále že osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení (tedy kromě podávání svatého přijímání), a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá. Účastníci mše svaté mají pochopitelně roušku. Na základě konzultace s ministrem zdravotnictví bylo odsouhlaseno, že liturgické zpěvy lze praktikovat, ale pouze skrze reprosoustavu, přičemž kantor je sám v prostoru stavebně odděleném od lidu, nebo bez reprosoustavy také z prostoru stavebně odděleného (např. z kůru).
  • V naší farnosti se mší svatých účastní většinou méně než 100 lidí, tj. mše svaté se zatím budou konat podle obvyklého pořádku. Větší hromadné akce (jako např. farní setkání) se nyní konat nebudou, setkání malých společenství, v kterých se setkává do deseti osob, jsou možná a konat se budou. Výuka náboženství se pochopitelně konat bude.

Otec Vojtěch je se nyní nachází v karanténě a podstoupil test na covid-19 s negativním výsledkem. Zdraví všechny farníky, pamatuje v modlitbě a přeje všem, na přímluvu svatého Františka, požehnanou neděli!

Ohlášky 26. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Z ohlášek vybíráme tři pozvání:

  • V pondělí bude Národní svatováclavská pouť, mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi bude v 10:00. Je třeba si vzít s sebou roušku, bez roušky nebude možné se slavnostní bohoslužby účastnit.
  • V úterý srdečně zveme na večer chval, který bude v kostele sv. Jakuba po mši sv. do cca 20:00.
  • Příští neděli zveme na akci Požehnání zvířatům a rodinám, ve kterých žijí, které bude na Kostelním náměstí v Kunraticích na svátek sv. Františka v neděli 4. 10. v 15:00.

Večer chval 29. 9. v 18:45

Večer chval 29. 9. v 18:45

Srdečně zveme na večer chval, který se uskuteční v úterý 29. 9. po mši svaté v kunratickém kostele. V modlitbě nás povede skupina mladých lidí svou hudbou a zpěvem a bude také příležitost ke svátosti smíření.

Ohlášky 24. neděle v mezidobí

Ohlášky 24. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete stáhnout zde. Dovolujeme si připomenout:

  • Dnes v neděli bude v 11:00 mše svatá před kaplí ve Zdiměřicích, a to při příležitosti poutě – kaple je zasvěcena Jménu Panny Marie. Mše sv. v Hrnčířích ten den nebude. Mše svatá bude podle počasí v kapli, nebo před kaplí.
  • V pondělí v 15:00 bude pobožnost u křížku v ulici Ke Hrádku. Srdečně zveme.
  • Připomínáme také možnost přihlásit se na Noc v Nazaretě pro děti od 2. do 7. třídy, po stopách sv. Václava půjdeme již příští víkend.