Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Těla a Krve Páně

Ohlášky této neděle, na kterou překládáme slavnost Těla a Krve Páně, si můžete přečíst zde.

Po mších svatých zveme k účasti na eucharistickém procesí a požehnání našemu městu a zemi.

V pátek bude opět, dá-li Bůh, zkouška farní kapely Jakoband. Chtěli bychom při této příležitosti znovu nabídnout možnost zapojit se do kapely hudbou či zpěvem. Není vůbec třeba, abyste byli profesionální hudebníci. Důležité je mít ochotu se zapojit a s radostí se podílet na zkrášlení liturgie – mimochodem, zkušenost těch, kteří se do liturgie aktivně zapojují, je ta, že je samotné to obohacuje a naplňuje radostí.

Přemýšlíme také o tom, že bychom zorganizovali zpívání dětí, a to asi od nového školního roku. Pokud byste se chtěli vy nebo vaše děti zapojit, prosíme dejte vědět otci Vojtěchovi nebo Dominice Mackové. Rovněž pro děti může být zpívání krásnou příležitostí, jak se aktivněji a s větší radostí zapojit do přípravy a prožití mše svaté.