Archiv měsíce

29. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. List ředitele papežských misijních děl k přečtení zde.

Krom toho je dnes ustanovena pastorační rada farnosti: na základě voleb byli jmenováni tito kandidáti (počet získaných hlasů je v závorce): Oliver Macháček (89), Daniela Jančíková (50), Jana Steifová (49) a Dominika Macková (47). Dále byli dle uvážení faráře jmenováni tito farníci: Ladislav Hylena st., Svatomír Mydlarčík, Jakub Formánek, Jana Krausová ml. Z titulu funkce byli jmenováni jáhen Jakub Haloda a P. Jakub Žákavec. Děkujeme všem, kteří se účastnili voleb i všem, kteří byli ochotni kandidovat. Během následujícího měsíce bude svoláno ustavující zasedání.

Dovolujeme si připomenout Bál svatých, který se uskuteční v neděli 29. 10. v 15:00 v Nazaretě.

Víkendovka 3.-5. 11. pro starší

Víkendovka 3.-5. 11. pro starší

Víkendovka „V ZRCADLE“ pro mladé ve věku 15-19 let se uskuteční v Nazaretě o víkendu 3.-5. 11. Srdečně zveme, přihlaste se, přijeďte a pozvěte taky své kamarády a přátele.

Začátek v pátek 3. 11. mší svatou v 18:00, přijeďte prosím v čase mezi 17:00 a 17:50, abyste si stihli dát věci dovnitř a nemuseli je opatrovat během mše svaté. Víkendovka potrvá do neděle do oběda. Jako obvykle se můžete těšit na skvělý duchovní program a modlitby, supr lidi, spoustu her a zážitků, jídla a mnoho dalšího …

S sebou: spacák, karimatku, Bibli, přezůvky, 700 Kč (z toho 375 Kč na účastnický příspěvek a 325 Kč na společné jídlo), případně buchtu a bezinfekčnost.

Aktuálně sledujte na fb nebo na ig víkendovek. Plakátek si můžete stáhnout zde.

Přihlašujte se (prosíme nejpozději do 1. 11.) zde.

28. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Dnes v neděli probíhají volby do pastorační rady naší farnosti:

  • Byli navrženi kandidáti (kandidátka je na nástěnce a na webu farnosti): Johana Birusk, Jakub Formánek, Zuzana Havrdová, Ladislav Hylena, Daniela Jančíková, Tomáš Kraus st., Jana Krausová ml. Dominika Macková, Oliver Macháček, Svatomír Mydlarčík, Ladislav Nussbauer, Klára Poštulková, Jana Steifová, Jana Vargová). Každý člen farnosti starší 15 let může zvolit 4 kandidáty natržením lístku u jména kandidáta. Za členy pastorační rady pro období 2018-2023 budou jmenováni ti čtyři kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Lístek, na kterém budou vyznačeni více než 4 kandidáti, je neplatný. Volby probíhají na konci všech českých míších svatých v neděli 15. 10.
  • V neděli 22. 10. bude pastorační rada ustanovena.
  • Uskuteční se též farní den a farní oběd; abychom mohli vše připravit, prosím přihlaste se předem.

27. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Byli navrženi kandidáti do nové pastorační rady farnosti, kandidátka je na nástěnce a na webu farnosti (byli navrženi tito lidé: Johana Birusk, Jakub Formánek, Zuzana Havrdová, Ladislav Hylena, Daniela Jančíková, Tomáš Kraus st., Jana Krausová ml. Dominika Macková, Oliver Macháček, Svatomír Mydlarčík, Ladislav Nussbauer, Klára Poštulková, Jana Steifová, Jana Vargová). Volby se uskuteční v neděli 15. 10. při všech českých mších svatých. V neděli 22. 10. bude rada ustanovena. Uskuteční se i farní den a farní oběd; abychom mohli vše připravit, prosím přihlaste se předem.

Bál svatých 29. 10.

Bál svatých 29. 10.

Srdečně zveme na Bál svatých, který se uskuteční v sobotu 29. 10. od 15:00. Je to křesťanská alternativa nekřesťanského halloweenu, nenechte si Bál svatých ujít! Plakátek si můžete stáhnout zde.

26. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Byli navrženi kandidáti do nové pastorační rady farnosti, kandidátka je na nástěnce a na webu farnosti (byli navrženi tito lidé: Johana Birusk, Jakub Formánek, Zuzana Havrdová, Ladislav Hylena, Daniela Jančíková, Tomáš Kraus st., Jana Krausová ml. Dominika Macková, Oliver Macháček, Svatomír Mydlarčík, Ladislav Nussbauer, Klára Poštulková, Jana Steifová, Jana Vargová). Volby se uskuteční v neděli 15. 10. při všech českých mších svatých. V neděli 22. 10. bude rada ustanovena. Uskuteční se i farní den a farní oběd; abychom mohli vše připravit, prosím přihlaste se předem.

Je poslední příležitost přihlásit se na Obnovu v Duchu svatém, která proběhne, dá-li Bůh, od října do prosince v naší farnosti. Přihlášky jsou k dispozici v kostele nebo zde. Srdečně zveme všechny zájemce, přihlašujte se nejpozději do 4. 10. Obnova je postavena především na osobní modlitbě, kromě toho bude zahrnovat 10 setkání, která budou nejspíš ve středy od 19:00. První setkání bude 11. 10. Srdečně zveme!

Objevil se zájem o založení nového manželského společenství. Pokud byste (někdo z vás manželů) o účasti přemýšleli, dejte vědět otci Vojtěchovi nebo Janě Vargové do 1. 11., kontakty jsou ve farních zprávách.