Archiv měsíce

4. neděle velikonoční

4. neděle velikonoční

V návaznosti na nová protiepidemická opatření dochází k úpravám pravidel při účasti na bohoslužbách. Není stanoven počet účastníků na bohoslužbě, ale jsou dány tři podmínky: věřící se chrání respirátorem, při vstupu do kostela si dezinfikují ruce a udržují odstup alespoň 2m, nejsou-li z jedné domácnosti. Mše svaté budou, dá-li Bůh, podle tohoto harmonogramu:

  • všednodenní mše svaté v Kunraticích od pondělí do pátku v 18:00,
  • nedělní mše svaté v Kunraticích v sobotu v 18:00 a v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00,
  • nedělní mše svatá v Hrnčířích v neděli v 11:00.

Na mše svaté (ani ve všední den, ani v neděli) již není třeba se předem přihlašovat. Během jakékoliv mše svaté je také možné být před kostelem a využít venkovní reproduktor u bočního vchodu do kostela (reproduktor je možné zapnout vypínačem u tohoto vchodu).

Bylo možné sledovat přímý přenos nedělní mše svaté v 9:30 zde, nedělní ohlášky jsou zde.

Můžete si přečíst následující texty, které vřele doporučujeme:

Dovolujeme poprosit o finanční podporu farnosti. Můžete zvolit jednorázový dar či ještě lépe trvalý příkaz převodem na účet farnosti 76224369/0800. To vše pochopitelně pouze v případě, že i na Vás samotné nebo na Vaše nejbližší nedoléhají ekonomické důsledky stávajícího stavu. Rádi vám vystavíme potvrzení o přijetí daru, pro tyto účely prosíme uvádějte při platbě své jméno a příjmení, datum narození a adresu.

3. neděle velikonoční

Přímý přenos nedělní mše svaté v 9:30 z kunratického kostela bylo možné sledovat zde.

Připomínáme, že na nedělní mše svaté je možné se přihlašovat u otce Vojtěcha, mobil 732 106 466, abychom mohli slavit v neděli eucharistii a zároveň abychom zkoordinovali počet lidí na jednotlivých mších svatých v návaznosti na platná epidemická opatření. Nedělní mše svaté v Kunraticích jsou v sobotu v 18:00, v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00 a v případě většího zájmu je možné domluvit přidání další nedělní mše svaté například v sobotu večer nebo v neděli večer.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

2. neděle velikonoční

2. neděle velikonoční

Zde bylo možné sledovat přímý přenos nedělní mše svaté v 9:30 z kunratického kostela.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Dá-li Bůh, chtěli bychom letos realizovat stavební úpravu fary, tzv. adaptaci Nazareta. Budeme vděční za všechny finanční dary na tento účel i za vaše modlitby, aby dobrý Bůh provázel uskutečnění záměru svým požehnáním a všechno úsilí do přípravy již vložené přineslo hojné ovoce.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Dnes v neděli nebude mše svatá přenášena prostřednictvím přímého přenosu, srdečně zveme všechny ke společnému slavení na Kostelní náměstí v 10:00. Mše svatá bude pod širým nebem a není třeba se na ni předem přihlašovat.

Prosíme, abyste při účasti na mši svaté dbali na všechna protiepidemická opatření: desinfekci rukou při vstupu na náměstí, zakrytí úst a nosu respirátorem FFP2 nebo obdobným a rozestupy alespoň 2m, nejste-li z jedné domácnosti. V závěru bohoslužby budou žehnány pokrmy.

Děkujeme všem, kteří se při slavení Velikonoc aktivně zapojili do příprav a průběhu slavení.

Na velikonoční pondělí budou mše svaté opět v kostele, prosím přihlašujte se u otce Vojtěcha, mobil 732 106 466. Určitě bude v Kunraticích mše svatá v 9:30, v případě zájmu také mše svaté v 8:00 a v 11:00.

Srdečně zveme všechny zájemce na prezentaci projektu adaptace Nazareta, která se uskuteční online v úterý 6. dubna ve 20:15. Setkání proběhne prostřednictvím google meet a zúčastnit se můžete v daný den a čas po kliknutí na odkaz zde.

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.