Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice

Kostelní nám. 16
148 00  Praha 4 – Kunratice

telefon: 733 161 614
mail: farnost.kunratice@gmail.com

IČ: 60433825

P. Vojtěch Smolka

kněz, administrátor farnosti
telefon: 732 106 466
email: smolka.vojtech@gmail.com

P. RNDr. Stanislav Hrách, CSc.

kněz, výpomocný duchovní
telefon 271 730 126
email: stanislav.hrach@knez.cz

P. prof. Ctirad V. Pospíšil, ThD.

kněz, výpomocný duchovní
telefon – na požádání u P. Vojtěcha
email: cpospisil@volny.cz

Pastorační a ekonomická rada farnosti

Pastorační rada farnosti: P. Vojtěch Smolka, Zdena Chalupová, Oliver Macháček, Ladislav Hylena, Pavel Janeček, Jana Vargová, Jana Steifová, Jáchym Hobza, Markéta Drábiková.

Ekonomická rada farnosti: P. Vojtěch Smolka, Tereza Červinková, Jiří Steif, Tomáš Tarcala.

Adresy kostelů

Kostel sv. Jakuba Staršího – Kunratice Kostelní náměstí 16, 148 00 Praha-Kunratice

Kostel sv. Prokopa – Hrnčíře K Šeberovu, 149 00 Praha-Šeberov

Kaple Jména Panny Marie – Zdiměřice ulice Ke Kapli