Ohlášky 19. neděle v mezidobí

Ohlášky 19. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Od této neděle probíhá letní tábor Runway na Hoře Matky Boží v Králíkách pro mladé od 15 let. Prosíme pamatujte na všechny účastníky i organizátory v modlitbě. Více informací, fotogalerie i svědectví účastníků najdete na www.runwaycamp.cz.

Požehnání Mariánského sloupu

Požehnání Mariánského sloupu

Srdečně zveme na slavnost požehnání obnoveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, které se uskuteční o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. 8. Od 10:00 bude slavnostní mše svatá v Týnském chrámu, a kolem poledne bude sloup požehnán.

Můžete si stáhnout letáček s novénou při příležitosti požehnání Mariánského sloupu, a kartičku s modlitbou a obrázkem Mariánského sloupu nebo kartičku s modlitbou a obrázkem Panny Marie Rynecké.

Ohlášky 18. neděle v mezidobí

Ohlášky 18. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Minulý týden začala v Hrnčířích oprava ohradní zdi kolem kostela – původní stav při pohledu z ulice viz obrázek. Opravu finančně podpoří Magistrát hl. města Prahy, v jednání je podpora z Ministerstva kultury a také z MČ Praha-Šeberov. Děkujeme i dárci, který na opravu přispěl.

Ohlášky 17. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k přečtení zde.

Jak jste jistě zaznamenali, kvůli nemoci covid-19 je opět zavedena povinnost nosit roušky pro hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas. Maximální počet účastníků ve stejný čas uvnitř je 500, venku 1000.

Česká biskupská konference doporučuje dodržovat i předchozí hygienická opatření jako používání dezinfekce při vstupu do kostela, časté větrání a úklid společných prostor.

Ohlášky 15. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Na Velehradě naši biskupové potvrdili, že vzhledem k uvolňování protiepidemických opatření se znovu vracíme k liturgické praxi, jaká byla před zavedením omezení. Omezující opatření je třeba nadále respektovat tam, kde je místní civilní autority vyhlásí z důvodů většího výskytu onemocnění. K tomu, aby společným slavením eucharistie rostla naše láska k Bohu a lidem, naši biskupové ze srdce žehnají.

Opět tedy zveme všechny věřící k návratu k liturgickému a svátostnému životu, který byl před zahájením karanténních opatření. Již také pominul důvod k dispenzi od účasti na nedělních a svátečních bohoslužbách.

Ohlášky Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Ohlášky Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Ohlášky této neděle, kterou slavíme slavnost sv. Cyrila a Metoděje, si můžete přečíst zde.

Všem, kteří v těchto dnech mají naplánované dovolené nebo jedou na prázdniny, přejeme ochranu na cestách, dobře prožitý čas a Boží požehnání.