Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Včera a dnes se uskutečnil v Nazaretě program pro děti naší farnosti Noc v Nazaretě, děkujeme všem, kteří se pomohli s přípravou a organizací. Děti se měli možnost zamýšlet nad skutečnostmi, týkajícími se Božího slova, a to také s ohledem k příští neděli, neděli Božího slova, kterou ustanovil papež František.

V úterý 14. 1. 2020 proběhlo setkání pastorační rady farnosti, zápis ze setkání je k nahlédnutí u P. Vojtěcha. Při setkání proběhla volba zástupce pastorační rady do ekonomické rady podle čl. IV, §10, č. 2a stanov ekonomických rad farností. Velmi děkujeme paní Tereze Červinkové za službu ekonomické radní a členem ekonomické rady ustanovujeme pana Olivera Macháčka, který Terezu Červinkovou od 19. 1. nahrazuje.