Archiv rubriky

Ohlášky 2. neděle v mezidobí

Ohlášky 2. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Včera a dnes se uskutečnil v Nazaretě program pro děti naší farnosti Noc v Nazaretě, děkujeme všem, kteří se pomohli s přípravou a organizací. Děti se měli možnost zamýšlet nad skutečnostmi, týkajícími se Božího slova, a to také s ohledem k příští neděli, neděli Božího slova, kterou ustanovil papež František.

V úterý 14. 1. 2020 proběhlo setkání pastorační rady farnosti, zápis ze setkání je k nahlédnutí u P. Vojtěcha. Při setkání proběhla volba zástupce pastorační rady do ekonomické rady podle čl. IV, §10, č. 2a stanov ekonomických rad farností. Velmi děkujeme paní Tereze Červinkové za službu ekonomické radní a členem ekonomické rady ustanovujeme pana Olivera Macháčka, který Terezu Červinkovou od 19. 1. nahrazuje.

Ohlášky 4. neděle adventní

Ohlášky 4. neděle adventní

Ohlášky 4. neděle adventní si můžete přečíst zde: Ohlášky 4. neděle adventní.

Srdečně zveme na vánoční bohoslužby do našich kostelů, přehled najdete zde: Advent a Vánoce 2018 program.

 • Na Štědrý den 24. 12. budou mše sv. v 16:00 v Kunraticích (zvl. pro rodiny s dětmi) a ve 24:00 v Kunraticích i v Hrnčířích (půlnoční), srdečně zveme. Můžeme pozvat i naše nevěřící nebo hledající přátele, přijít s nimi a pomoci jim tak prožít vánoční svátky duchovněji.
 • Na Boží hod vánoční 25. 12.  budou mše svaté jako v neděli.
 • Na svatého Štěpána 26. 12. budou mše svaté v 9:30 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích, mše sv. v 8:00 v Kunraticích nebude.
 • Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu budou mše svaté jako obvykle.
 • Na Svátek Svaté rodiny 30. 12. při mších sv. bude pro manžele (kteří přijdou na mši sv. společně) možnost obnovit manželské sliby.

Na setkání pastorační rady farnosti jsme otevřeli téma liturgických postojů při mši sv. v naší farnosti a došli k závěrům, které najdete zde: Liturgické postoje při mši svaté.

Přejeme a vyprošujeme požehnané prožití vánočních svátků!

Výsledky voleb do pastorační rady

V neděli 14. 10. proběhly volby do pastorační rady naší farnosti. Ještě jednou děkujeme všem, kteří byli ochotní kandidovat, všem, kteří volili, a také Marii Krejbichové a Petře Soukupové za jejich účast ve volební komisi. Kandidátka je k nahlédnutí zde: Kunratice volby do pastorační rady farnosti – kandidátka.

Bylo odevzdáno 120 platných hlasovacích lístků (104 lístků se 4 hlasy, 11 lístků se 3 hlasy, 5 lístků se 2 hlasy) a 1 lístek neplatný. Celkem bylo odevzdáno 459 hlasů. Výsledky voleb jsou následující:

 1. Jakub Haloda 34 hlasů
 2. Jáchym Hobza 26 hlasů
 3. Ladislav Hylena 53 hlasů
 4. Zdena Chalupová 73 hlasů
 5. Pavel Janeček 53 hlasů
 6. Tomáš Kraus 46 hlasů
 7. Oliver Macháček 55 hlasů
 8. Jana Steifová 29 hlasů
 9. Alena Váchalová 44 hlasů
 10. Jana Vargová 46 hlasů.

Za členy pastorační rady mají právo být jmenováni z titulu svého zvolení čtyři kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů, tedy Zdena Chalupová (73), Oliver Macháček (55), Ladislav Hylena (53), Pavel Janeček (53). Blahopřejeme ke zvolení! Zápis volební komise je k nahlédnutí u P. Vojtěcha.