Slavnost Nejsvětější Trojice

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Pro bezpečnou účast na mších svatých dodržujeme epidemická opatření a zůstává navýšený počet mší svatých. Při každé mši svaté je možné být také před kostelem a využít venkovního reproduktoru, který je možný zapnout zevnitř u bočního vchodu.

Můžete si přečíst Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie.