Archiv měsíce

26. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Ve středu jsme srdečně zváni na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi, hlavní mše svatá na Mariánském náměstí bude v 10:00. Večerní mše svatá bude v Kunraticích jako obvykle v 18:00. Ve středu v 19:00 srdečně zveme na Svatováclavský koncert do kostela sv. Prokopa v Hrnčířích, koncert je pořádán ve spolupráci s radnicí MČ Praha-Šeberov.

Plakátek k Svatováclavské národní pouti je k dispozici zde.

25. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Můžete si přečíst prohlášení otce arcibiskupa za ČBK k volbám 2022.

V pondělí a v úterý bude náboženství dětí dle rozvrhu. Jsou k dispozici přihlášky na náboženství s podrobnějšími informacemi, srdečně zveme. Náboženství ve farnosti nabízí jednak vzdělání ve víře, jednak „společenství“ pro děti a mladé, které je také velmi důležité pro prohlubování a rozvíjení křesťanského života.

Víkendovky září / říjen 2022

Víkendovky září / říjen 2022

Je tu nový školní rok a s ním nové víkendovky! Rádi bychom pozvali všechny mladé lidi na víkendovky.

Víkendovka pro mladé 11 – cca 15 let bude 23.-25. 9. ve Mšeně,

  • plakátek k této víkendovce, nazvané Očekávání vs. realita, si můžete stáhnout zde,
  • přihlásit se můžete zde, přihlašování do středy 21. 9.

Víkendovka pro mladé cca 15 – 19 let bude 7.-9. 10. v Křivsoudově,

  • plakátek k této víkendovce, nazvané Ten chrám jste vy, si můžete stáhnout zde.
  • přihlásit se můžete zde, přihlašování do středy 5. 10.

A již nyní srdečně zveme na SDM a Arcidiecézní ples. Také tyto obě akce jistě budou stát za to.

24. neděle v mezidobí

24. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Vybíráme z ohlášek:

  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu dnešní pouti ve Zdiměřicích.
  • Ve středu je Svátek povýšení svatého kříže, srdečně zveme na odpolední pobožnost u křížku na křižovatce ul. Ke Hrádku a K Verneráku, pobožnost začne v 15:00. Mše sv. bude v obvyklých 18:00. Po mši svaté bude tichá eucharistická adorace do 20:00, jde o iniciativu papeže Františka, který zve k modlitbě za mír na Ukrajině.

Všem přejeme a vyprošujeme požehnanou neděli!

23. neděle v mezidobí

23. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

  • Jsou k dispozici přihlášky na náboženství s podrobnějšími informacemi a rozvrhem hodin pro rodiče a děti, srdečně zveme. Náboženství začne v týdnu od 19. 9. Přihlášky a rozvrh hodin si můžete stáhnout zde.
  • Po dokončení první fáze adaptace Nazareta, tedy nejspíš od listopadu, bychom chtěli nabídnou spolčo pro mladé od cca 6. třídy, setkávání budou, dá-li Bůh, ve středy od 16:30.
  • Po dokončení první fáze adaptace Nazareta začne, dá-li Bůh, také příprava na biřmování, zájemci nechť se přihlásí u otce Vojtěcha.

Dnes si vyprošujeme dary Ducha svatého do nového školního / akademického roku a všem žákům, studentům, učitelům i dalším pedagogickým pracovníkům přejeme hojnost Božího požehnání.