Archiv měsíce

21. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Důležité ohlášky jsou zvýrazněny níže.

Všem přejeme požehnaný závěr letních prázdnin a hojnost Božího požehnání!

20. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V neděli 3. 9. přivítáme nového farního vikáře, neboli kaplana Jakuba Žákavce, při obou mších sv. v Kunraticích a následném farním setkání. Srdečně zveme, prosím počítejme s tímto termínem. Pokud byste se někdo chtěli podílet na přípravě a průběhu farního dne, prosím ozvěte se otci Vojtěchovi nebo někomu z těch, kdo byli letos pokřtěni, oni se totiž zhostí přípravy této slavnosti.

V neděli 3. 9. při mších svatých budeme také prosit o dary Ducha svatého do nového školního roku. Žáci a učitelé budou moci přijmout zvláštní požehnání.

Předem avizujeme rozvrh náboženství v novém školním roce, dá-li Bůh:

  • děti cca 3-5 let v pondělí v 16:00
  • děti cca 5-7 let v pondělí v 16:00
  • děti cca 2.-3. třída ZŠ (s možnou přípravou na první sv. přijímání) v úterý v 16:30
  • děti cca 3.-5. třída ZŠ v pondělí v 17:00

Děti a mladé od cca 6. třídy bychom chtěli pozvat na nové společenství, které se bude konat ve středy od 16:30. Setkávání začne také v polovině září.

Přihlášky budou k dispozici začátkem září, výuka náboženství začne v polovině září.

19. neděle v mezidobí

19. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V úterý 15. 8. prosím nezapomeňme na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše sv. bude jako obvykle v 18:00. Můžeme prozradit, že hlavním celebrantem večerní mše svaté bude otec biskup Karel Herbst. Srdečně zveme!