Archiv měsíce

31. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Pořad bohoslužeb bude tento týden následující:

 • v pondělí 1. 11. bude mše svatá v 18:00 v kostele,
 • v úterý 2. 11. bude mše svatá v 8:00 v hrobce a v 18:00 v kostele,
 • další dny budou mše svaté jako obvykle, v sobotu v 8:00.

Připomínáme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci za obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce; zítra odpoledne a v úterý po celý den při návštěvě kostela, kde se pomodlí modlitbu Páně a vyznání víry; následující dny při návštěvě hřbitova, kde se pomodlí aspoň v duchu za zemřelé).

30. neděle v mezidobí

30. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

 • Tento víkend probíhá v Nazaretě přípravné setkání týmu na nový běh LIFTu, který by měl začít tento týden ve středu. Pamatujte prosíme na kurz, jeho zdárný průběh a všechny účastníky v modlitbě.
 • Nezapomeňme na to, že příští neděli budeme mít již zimní čas.
 • Příští neděli 31. 10. srdečně zveme na Bál svatých v Nazaretě od 15:00. Je určitě na místě přijít v převleku (v masce) za některého světce. Kvůli prevenci covidu je třeba mít s sebou OTN.

SDM, diecézní setkání mládeže

SDM, diecézní setkání mládeže

V souvislosti se Světovým dnem mládeže, který byl papežem Františkem přesunut z Květné neděle na Slavnost Ježíše Krista Krále, se letos uskuteční setkání mladých lidí také v naší arcidiecézi. Setkání je pro mladé ve věku cca 12-24 let a může být povzbuzením ve víře a posílením diecézního společenství.

SDM bude v sobotu 20. 11. 2021 v Salesiánském středisku mládeže v Praze Kobylisích. Od 9:30 by měl být společný program a skupinky, po obědě workshopy a slavení eucharistie v 16:30. Letošním mottem je papežem Františkem vybraný biblický verš: „Vstaň. Udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl.“ (srov. Sk 26,16) Podrobné informace i harmonogram budou uveřejněny na webu Arcidiecézního centra mládeže.

Plakátek k setkání si můžete stáhnout zde.

29. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Příští neděli budeme slavit výročí posvěcení našeho farního kostela a chtěli bychom uspořádat také farní oběd ve 12:30. Abychom věděli, kolik obědů uvařit, prosím přihlašujte se předem u otce Vojtěcha (prosíme do středy). Prosím počítejte také s tím, že kvůli prevenci covidu bude k účasti potřeba OTN (ukončené očkování nebo potvrzení o prodělání covidu nebo platný negativní test). Srdečně zveme! Po obědě bude také možnost seznámit se s misijní a charitativní činností Mary’s meals.

Jak jste asi zachytili, z iniciativy papeže Františka byl zahájen tzv. synodální proces, při kterém chceme společně jako církev naslouchat Duchu svatému a kráčet. K tomu nám naši biskupové napsali list, který si také můžete přečíst na webu farnosti a který byl čten minulou neděli, a náš otec kardinál napsal druhý list, který si také můžete přečíst zde a který je také čten dnes.

Víkendovka 5.-7. 11. pro mladší

Víkendovka 5.-7. 11. pro mladší

Další víkendovka nese název „Láska až za hrob“. A to právě s ohledem ke Vzpomínce na všechny věrné zemřelé a k týdnu modliteb za zemřelé, který prožíváme začátkem listopadu. Těšíme se na vás všechny, kterým je 11 – cca 15 let.

Víkendovka bude v Nazaretě, Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice. Začneme mší svatou v pátek 5. 11. v 18:00. Přijeďte mezi 17:30 a 18:00, abyste si stihli dát své věci do Nazareta a nemuseli je opatrovat během mše. Můžete se těšit na spoustu skvělých lidí, her a zážitků, jídla, samozřejmě nebude chybět duchovní program a modlitby, rozhovory a mnoho dalšího …

S sebou: spacák, Bibli, přezůvky, 400 Kč (z toho 250 Kč na účastnický příspěvek a 150 Kč na společné jídlo), prohlášení o bezinfekčnosti, potvrzení OTN (očkování, test, prodělání nemoci kvůli covidu) a případně buchtu.

Přihlásit se můžete zde, plakátek si můžete stáhnout zde.

28. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

 • Včera byl v pražské katedrále vysvěcen k jáhenské službě náš farník Jakub Haloda a byl ustanoven jáhnem v naší farnosti. Přejeme a vyprošujeme mu hojnost Božího požehnání do služby.
 • Z ustanovení jáhnem ve farnosti vyplývá také jmenování do pastorační rady farnosti; jáhen Jakub byl 10. 10. jmenován a ustanoven členem pastorační rady farnosti.
 • Dnes po mši svaté v 10:00 srdečně zveme k přátelskému setkání s občerstvením při příležitosti Jakubova jáhenského svěcení a jeho ustanovení v naší farnosti.

Jak jste asi zachytili, z iniciativy papeže Františka byl zahájen tzv. synodální proces, při kterém chceme společně jako církev naslouchat Duchu svatému a kráčet. K tomu nám naši biskupové napsali list, který si také můžete přečíst zde.

27. neděle v mezidobí

27. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete stáhnout zde.

V sobotu v 10:00 srdečně zveme na jáhenské svěcení do pražské katedrály. Mezi svěcenci na trvalé jáhny bude, dá-li Bůh, také náš farník Jakub Haloda. Pamatujme na něj i na ostatní svěcence v modlitbě.

Příští neděli při mších svatých v Kunraticích Jakuba přivítáme již jako jáhna. Po mši svaté v 10:00 bude setkání s občerstvením v Nazaretě. Pokud byste se byli někdo ochotní podílet, prosím ozvěte se Jakubu Halodovi nebo otci Vojtěchovi.

 • Oficiální plakátek na jáhenské svěcení si můžete prohlédnout zde.
 • Pozvání našeho farníka Jakuba Halody si můžete stáhnout zde.