Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
 **
možnost sv. zpovědi
 7:30 a 9:30
možnost sv. zpovědi
 9:30
modlitby matek
**
mše sv. Kunratice
8:00
mše sv. Kunratice
10:00
mše sv. Kunratice
15:00
společenství seniorů (2)(4)
14:00 mše sv. / bohoslužba slova Alzheimer home (1)(3) 11:00
farní káva
16:00/17:25
náboženství A1/A2/C
16:30
náboženství B
16:30
společenství mládeže
15:00 zkouška kapely Jakoband 11:00
mše sv. Hrnčíře
17:30
možnost sv. zpovědi
 17:30
možnost sv. zpovědi
17:30
možnost sv. zpovědi
17:30
možnost sv. zpovědi
17:30
možnost sv. zpovědi
18:00
mše sv. Kunratice
18:00
mše sv. Kunratice
18:00
mše sv. Kunratice
18:00
mše sv. Kunratice
18:00
mše sv. Kunratice
17:00
příprava na biřmování
19:00 tichá adorace a možnost sv. zpovědi 19:00
setkání dospělých po křtu
18:45
modlitba nešpor z breviáře
18:45
adorace
první pátek*
19:00
mše sv. Kunratice Vietnamci
19:15
příprava dospělých ke křtu

* Pouze první pátek v měsíci
** Čas sobotní mše sv. dle informace v ohláškách
(1)(2)(3)(4) Pouze první, druhé, třetí, čtvrté středy nebo čtvrtky v měsíci mimo letní prázdniny

Kunratice – kostel sv. Jakuba Staršího Kostelní náměstí 16, 148 00 Praha-Kunratice
Hrnčíře – kostel sv. Prokopa K Šeberovu, 149 00 Praha-Šeberov

Bohoslužby a duchovní aktivity

Pravidelné mše svaté

V naší farnosti jsou pravidelné mše svaté ve farním kostele sv. Jakuba (každý den), ve filiálním kostele sv. Prokopa (každou neděli) a v Alzheimer Home Zátiší, Urešova 1757, 148 00 Praha 4 (jednou za měsíc kromě července a srpna, většinou první čtvrtek v měsíci od 14:00; jednou za měsíc, většinou třetí čtvrtek v měsíci od 14:00, bývá bohoslužba slova). Mše svatá v neděli od 10:00 je zvláště pro rodiny s dětmi s katechezí pro děti.

Během adventu jsou rorátní mše svaté v úterý a ve středy v 6:30 v Kunraticích, v soboty v 7:00 v Kunraticích (místo obvyklých mší sv.) a ve čtvrtky v 6:00 v Hrnčířích (navíc), po kunratických rorátech bývá většinou skromná snídaně.

V neděli večer mimo zimní období bývají mše svaté vietnamské komunity v 19:00, celé ve vietnamštině. Na jaře a na podzim (dle informací v ohláškách) je také mše svatá v kapličce ve Zdiměřicích, Ke Kapli, 252 42 Zdiměřice.

Příležitost ke svaté zpovědi

Možnost přistoupit ke svaté zpovědi (svátosti smíření) je cca půl hodiny před každou mší svatou. Kromě toho je také možné se domluvit individuálně s otcem Vojtěchem. Je možná i domluva návštěvy domů, nejen k nemocným.

Návštěvy nemocných

Je možné pozvat kněze k nemocnému domů, požádat o udělení svátosti nemocných nebo slavení svaté zpovědi. Je také možné přinesení svatého přijímání nemocnému domů, pozvat kněze nebo jáhna ke společné modlitbě nebo i jen přátelskému setkání.

Adorace v úterý, ve čtvrtek a na první pátek

Každý čtvrtek po mši svaté je asi půlhodinová adorace, během které se modlí nešpory, večerní chvály z breviáře. Každý první pátek v měsíci je po mši svaté krátká eucharistická adorace s modlitbou litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a prvopátečním požehnáním. Více informací o této pobožnosti si můžete stáhnout zde. Každé úterý během školního roku, není-li řečeno jinak, je tichá adorace v kostele do 20:00.

Vzdělávání

Výuka náboženství dětí

V naší farnosti nabízíme vzdělávání ve víře, a to již pro ty nejmenší. Kromě pravidelné katecheze během kázání při mši svaté v 10:00 pro ty nejmenší je pro školní rok 2022/23 stanoven následující rozvrh výuky náboženství (platí samozřejmě kromě prázdnin):

 • A) Děti před prvním svatým přijímáním (školka – cca 2. třída ZŠ)
  • PONDĚLÍ 16:00-16:45
  • katechetka Ali Váchalová, 731 625 940, alieliska@seznam.cz a
  • katechetka Zdislava Procházková, 603 739 782, slecna.maresova@gmail.com
 • B) Příprava na první svaté přijímání (cca 2. – 3. třída ZŠ, po dohodě i mladší nebo starší)
  • ÚTERÝ 16:30-17:30
  • jáhen Michal Hladík, 732 865 805, michal.hladik@email.cz
 • C) Děti po prvním svatém přijímání (cca 3. – cca 6. třída ZŠ)
  • PONDĚLÍ 17:00-17:45
  • katechetka Jana Vargová, 724 550 573, vargova.jana777@seznam.cz
Příprava na biřmování

Od ledna 2023 je možné se připravovat na biřmování. Příprava na biřmování bude trvat o něco více než rok, tedy do jara 2024, a setkávání jsou každou neděli v 17:00 v Nazaretě, není-li řečeno jinak. Více informací rád poskytne otec Vojtěch, zájemci nechť se hlásí u otce Vojtěcha.

Příprava dospělých na přijetí svátostí

Setkávání s katechumeny (dospělými, kteří se připravují na křest) a s neofyty (dospělými, kteří byli nedávno pokřtěni) probíhají během školního roku většinou každou středu v 19:00 (2. ročník přípravy) a každý čtvrtek v 19:30 (1. ročník přípravy) v Nazaretě. Setkávání jsou otevřená i dalším zájemcům – přijďte se také vy vzdělávat ve své víře nebo se připravovat k přijetí svátostí.

Duchovní růst matky

Většinou jednou za měsíc, dle rozpisu na plakátcích, kde najdete konkrétní data a témata, probíhají setkání nazvaná Duchovní růst matky. Setkání jsou určena pro matky jak v mladším, tak středním nebo i starším věku. Po neformálním setkání v 19:00 následuje v 19:30 přednáška na vybrané téma s pozvaným hostem, chvíle osobního ztišení, po přestávce s drobným občerstvením pak prostor pro moderovanou diskusi ve skupinkách. Účastnice prosíme, aby se předem přihlásily, viz aktuality.

Příprava snoubenců

V naší farnosti pořádáme cca jednou za rok kurz přípravy snoubenců (s podporou Arcidiecézního centra mládeže a Centra pro rodinu Arcibiskupství pražského). Jednotlivá setkání probíhají v Nazaretě vždy od 19:30. Každé setkání trvá cca 2 hodiny zahrnuje většinou nejen přednášku, ale také společnou diskusi a sdílení ve skupině. Témata setkání:

 • Jak katolická církev chápe manželství
 • Psychologie partnerského vztahu
 • Konflikt a jeho řešení
 • Rodiče, přátelé a my
 • Jak prožívat v manželství vztah k Bohu
 • Děti a my, odpovědné rodičovství
 • Manželská láska a sexualita
 • Obsah manželského slibu, průběh svatebního obřadu

Pokud to situace dovolí a bude o kurz zájem, nový kurz nabídneme na začátku jara, termíny zveřejníme spolu s přihláškou s dostatečným předstihem. Potvrzení o absolvování kurzu získají přihlášení snoubenci na základě docházky.

Setkávání a společenství

Farní káva

Po druhé nedělní mši svaté v Kunraticích, tedy v neděli od cca 11:00, jsou všichni srdečně zváni k přátelskému posezení a setkání do Nazareta. Nechybí samozřejmě káva ani drobné občerstvení. Během školního roku je možné vypůjčit si knížky z farní knihovny, které jsou během farní kávy k nahlédnutí.

Modlitby matek

Modlitby matek jsou v Nazaretě každé úterý od 9:30 a koordinuje ho Markéta Drábiková, mail: marketka.drabikova@gmail.com, všechny maminky s dětmi srdečně zveme. V případě zájmu se obraťte na Markétu Drábikovou nebo na P. Vojtěcha.

Modlitby otců

Modlitby otců koordinuje Karel Macek, mail: kaja.macek@gmail.com, všechny otce srdečně zveme. Nyní se pravidelná setkávání nekonají. V případě zájmu se obraťte na Karla Macka nebo na P. Vojtěcha.

Společenství mládeže

Spolčo – společenství mladých od cca 6. třídy se v naší farnosti schází každou středu během školního roku od 16:30, srdečně zveme k setkávání i ty, kteří se jej ještě neúčastní. Více informací u Tadeáše Formánka, mail: tadeasform@gmail.com.

Manželské společenství

Přátelská setkání manželů se koná přibližně jednou za měsíc dle domluvy, většinou v pondělí nebo ve čtvrtek od 20:30. Zveme také další zájemce, informace u manželů Vargových, mail: vargova.jana777@seznam.cz, tel. 724 550 573.

Společenství seniorů

Společenství seniorů se schází v naší farnosti většinou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 15:00 a koordinuje ho Zdena Chalupová, mail: zchalupova48@gmail.com. Srdečně zveme k společné modlitbě, sdílení a setkání.

Hudba a zpěv

Kapela Jakoband

V naší farnosti vznikla rytmická kapela, která doprovází bohoslužbu cca 1x za měsíc, většinou třetí neděli v měsíci v 10:00. Pokud byste se chtěli zapojit hrou na nějaký nástroj (kytaru, klávesy, cajon, flétna atd.) nebo svým zpěvem, obraťte se na P. Vojtěcha nebo Dominiku Mackovou, mail: mackova.domi@gmail.com.

Pomoc potřebným

Adopce na dálku

Naše farnost byla zapojena do projektu Arcidiecézní charity Praha Adopce na dálku a finančně podporovala dívku Roshal Preethi Rodrigues, která studovala na St. Sebastian College. Podpora Roshal nyní skončila, protože dokončila své studium. Aktuálně žádné dítě nepodporujeme.

Tříkrálová sbírka

Naše farnost se každoročně podílí na Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Charita České republiky. Více informací u Olivera Macháčka, mail: olivermachacek@gmail.com.

Kalendář akcí

Aktuální dění ve farnosti můžete sledovat v on-line kalendáři, který si můžete také přidat do svého kalendáře.