Pravidelný program

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
 **
možnost sv. zpovědi
 7:30
možnost sv. zpovědi
**
mše sv. Kunratice
8:00
mše sv. Kunratice
10:00
modlitby matek
9:30
mše sv. Kunratice
14:00 mše sv. Alzheimer home 10:30
farní káva Nazaret
17:00
náboženství A/C
17:00
náboženství B
16:00
společenství seniorů (2)(4)
15:00 zkouška rytmické kapely 11:00
mše sv. Hrnčíře
17:30
možnost sv. zpovědi
 17:30
možnost sv. zpovědi
17:30
možnost sv. zpovědi
17:30
možnost sv. zpovědi
17:30
možnost sv. zpovědi
18:00
mše sv. Kunratice
18:00
mše sv. Kunratice
18:00
mše sv. Kunratice
18:00
mše sv. Kunratice
18:00
mše sv. Kunratice
17:00
setkání farnosti Hrnčíře (3)
17:00
příprava dospělých ke svátostem
19:00
setkání nad katechismem
19:00 adorace se zpěvy 19:00
spolčo (2)(4)
18:45
adorace
a breviář
18:45
adorace
první pátek*
19:00
mše sv. Kunratice vietnamci
20:30 modlitby otců (sudé)

* Pouze první pátek v měsíci
** Čas sobotní mše sv. dle informace v ohláškách
(1) Pouze první středu v měsíci mimo letní prázdniny
(2)(4) Pouze druhou a čtvrtou středu v měsíci mimo letní prázdniny
(3) Pouze třetí neděli v měsíci mimo letní prázdniny
(sudé) Pouze v sudé týdny

Kunratice – kostel sv. Jakuba Staršího Kostelní náměstí 16, 148 00 Praha-Kunratice
Hrnčíře – kostel sv. Prokopa K Šeberovu, 149 00 Praha-Šeberov

Bohoslužby a duchovní aktivity

Pravidelné mše svaté

V naší farnosti jsou pravidelné mše svaté ve farním kostele sv. Jakuba (každý den), ve filiálním kostele sv. Prokopa (každou neděli) a v Alzheimer Home Zátiší, Urešova 1757, 148 00 Praha 4 (jednou za měsíc kromě července a srpna, většinou první čtvrtek v měsíci od 14:00). Mše svatá v neděli od 9:30 je zvláště pro rodiny s dětmi.

Během adventu jsou rorátní mše svaté v úterý a ve středy v 6:00 v Kunraticích, v soboty v 7:00 v Kunraticích (místo obvyklých mší sv.) a ve čtvrtky v 6:00 v Hrnčířích (navíc), po kunratických rorátech jsou všichni zváni na skromnou snídani.

V neděli večer mimo zimní období bývají mše svaté vietnamské komunity v 19:00, celé ve vietnamštině. Na jaře a na podzim (dle informací v ohláškách) je také mše svatá v kapličce ve Zdiměřicích, Ke Kapli, 252 42 Zdiměřice.

Příležitost ke svaté zpovědi

Možnost přistoupit ke svaté zpovědi (svátosti smíření) je cca půl hodiny před každou mší svatou, v úterý kvůli přípravě na první svaté přijímání, pokud je, se zpovídá kratší dobu. Kromě toho je také možné se domluvit individuálně s kněžími ve farnosti. Je možná i domluva návštěvy domů, nejen k nemocným.

Návštěvy nemocných

Využijme možnosti pozvat kněze k nemocnému domů i udělení svátosti nemocných, slavení svaté zpovědi nebo podání svatého přijímání, společné modlitbě nebo i jen přátelskému setkání.

Adorace v úterý, ve čtvrtek a na první pátek

Každý čtvrtek po mši svaté následuje asi půlhodinová adorace, během které je modlitba večerních chval breviáře. Každý první pátek v měsíci následuje po mši svaté krátká eucharistická adorace s modlitbou litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Více informací o této pobožnosti si můžete stáhnout zde. Každé úterý během školního roku, není-li řečeno jinak, je adorace se zpěvy v kostele do 20:00.

Vzdělávání

Výuka náboženství dětí

V naší farnosti nabízíme vzdělávání ve víře, a to již pro ty nejmenší. Pro školní rok 2019/2020 byl domluven následující rozvrh (platí samozřejmě kromě prázdnin):

 • (A) Děti před prvním svatým přijímáním (školka – cca 2. třída ZŠ)
  PONDĚLÍ 17:00-17:55, výuku vede Ali Váchalová
 • (B) Příprava na první svaté přijímání (cca 2. – 3. třída ZŠ)
  ÚTERÝ 17:00-17:55, výuku vede jáhen Miroslav Auxt
 • (C) Děti, kteří již absolvovali přípravu na první svaté přijímání (cca 3. – 5. třída ZŠ)
  PONDĚLÍ 17:00-17:55, výuku vede Jana Vargová

Nelitujme času a námahy, které nás vzdělávání stojí, vždyť právě tato investice se nám bohatě vyplatí a může nám i dětem pomoci na cestě k Bohu. Více informací a přihlášku si můžete stáhnout zde.

Příprava dospělých ke svátostem a hovory o víře

Setkávání s katechumeny (dospělými, kteří se připravují na křest) a s neofyty (dospělými, kteří byli nedávno pokřtěni) probíhá během školního roku většinou každý týden v neděli v 17:00 v Nazaretě. Setkávání jsou otevřená i dalším zájemcům – přijďte se také vy vzdělávat ve své víře. Informujte se u P. Vojtěcha.

Setkávání nad Katechismem

Během školního roku probíhají v pondělí od 19:00, resp. skončení mše svaté, v Nazaretě (v kanceláři) setkání nad katechismem, která vede P. Stanislav. Více informací u P. Stanislava, jste srdečně zváni.

Alfa kurz

Oblíbený program pro všechny, kteří se chtějí více seznámit s křesťanstvím nebo chtějí svou víru prohloubit. Každé setkání začíná občerstvením, následuje přednáška na dané téma a nakonec diskuse ve skupinkách. První ročník proběhl během podzimu 2016 ve čtvrtky večer, aktuálně se nový kurz nechystá. Více informací zde.

Příprava snoubenců

Srdečně zveme na čtvrtý ročník kurzu přípravy snoubenců v naší farnosti, pořádaný s podporou Arcidiecézního centra mládeže a Centra pro rodinu Arcibiskupství pražského. Jednotlivá setkání se uskuteční v Nazaretě vždy od 19:30. Každé setkání trvá cca 2 hodiny zahrnuje většinou nejen přednášku, ale také společnou diskusi a sdílení ve skupině. Termíny a témata setkání:

 • Jak katolická církev chápe manželství (27. 2. 2020)
 • Psychologie partnerského vztahu (5. 3. 2020)

následující program se změnil kvůli pandemii covid-19 a bude tento:

 • Manželská láska a sexualita (4. 6. 2020)
 • Jak prožívat v manželství vztah k Bohu (11. 6. 2020)
 • Konflikt a jeho řešení (18. 6. 2020)

Přihlásit se na kurz můžete zde, potvrzení o absolvování kurzu získají přihlášení snoubenci na základě docházky.

Setkávání a společenství

Farní káva v Nazaretě

Po druhé nedělní mši svaté v Kunraticích, tedy v neděli od cca 10:30, jsou všichni srdečně zváni k přátelskému posezení a setkání do Nazareta. Nechybí samozřejmě káva ani drobné občerstvení. Během školního roku je možné vypůjčit si knížky z farní knihovny, které jsou během farní kávy k nahlédnutí.

Setkávání farnosti

Přátelské neformální setkání s drobným občerstvením se koná (kromě prázdnin) cca jednou za měsíc v Nazaretě dle informací ve farních zprávách a ohláškách, a jednou za měsíc v Baráčnické rychtě v Hrnčířích, K Šeberovu 805, 149 00 Praha Hrnčíře, většinou třetí neděli v měsíci od 17:00.

Modlitby matek

Modlitby matek jsou v Nazaretě každé úterý od 10:00 a koordinuje ho Markéta Drábiková, mail: marketka.drabikova@gmail.com, všechny maminky s dětmi srdečně zveme. V případě zájmu se obraťte na Markétu Drábikovou nebo na P. Vojtěcha.

Modlitby otců

Modlitby otců jsou v Nazaretě každé úterý sudého týdne od 20:30 a koordinuje ho Karel Macek, mail: kaja.macek@gmail.com, všechny otce srdečně zveme. V případě zájmu se obraťte na Karla Macka nebo na P. Vojtěcha.

Společenství mládeže

Spolčo – společenství pro mladé cca 12-16 let je v naší farnosti druhou a čtvrtou středu v měsíci od 19:00 a koordinuje ho Jáchym Hobza, mail: borek.jachym@seznam.cz, také další mladí jsou vítáni. V případě zájmu se obraťte na Jáchyma Hobzu nebo na P. Vojtěcha.

Manželské společenství

Přátelská setkání manželů se koná přibližně jednou za měsíc dle domluvy, většinou ve čtvrtek od 20:30. Zveme také další zájemce, informace u manželů Vargových, mail: vargovajana@seznam.cz, tel. 724 550 573.

Společenství seniorů

Společenství seniorů se schází v naší farnosti druhou a čtvrtou středu v měsíci od 16:00 a koordinuje ho Zdena Chalupová, mail: zchalupova48@gmail.com Srdečně zveme ke společné modlitbě a setkání.

Hudba a zpěv

Rytmická kapela

V naší farnosti vznikla rytmická kapel, která doprovází bohoslužbu cca 1x za měsíc, většinou druhou neděli v měsíci v 9:30. Pokud byste se chtěli zapojit hrou na nějaký nástroj (kytaru, klávesy, cajon, flétna atd.) nebo svým zpěvem, obraťte se na P. Vojtěcha nebo Dominiku Mackovou, mackova.domi@gmail.com.

Pomoc potřebným

Adopce na dálku

Naše farnost byla zapojena do projektu Arcidiecézní charity Praha Adopce na dálku a finančně podporovala dívku Roshal Preethi Rodrigues, která studovala na St. Sebastian College. Podpora Roshal nyní skončila, protože dokončila své studium. Aktuálně žádné dítě nepodporujeme. Více informací u paní Drahuše Krausové, tel. 602 669 550.

Kalendář akcí

Aktuální dění ve farnosti můžete sledovat v on-line kalendáři, který si můžete také přidat do svého kalendáře.