Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
 **
možnost sv. zpovědi
 7:30 a 9:30
možnost sv. zpovědi
**
mše sv. Kunratice
8:00
mše sv. Kunratice
9:30
modlitby matek
10:00
mše sv. Kunratice
 15:00
náboženství E
14:00 mše sv. Alzheimer home 11:00
farní káva Nazaret
17:00/17:15
náboženství A/D
16:30/16:45
náboženství B/C
16:00
společenství seniorů (2)(4)
 17:00
příprava dospělých ke svátostem
15:00 zkouška rytmické kapely 11:00
mše sv. Hrnčíře
17:30
možnost sv. zpovědi
 17:30
možnost sv. zpovědi
17:30
možnost sv. zpovědi
17:30
možnost sv. zpovědi
17:30
možnost sv. zpovědi
17:00
setkání farnosti Hrnčíře (3)
18:00
mše sv. Kunratice
18:00
mše sv. Kunratice
18:00
mše sv. Kunratice
18:00
mše sv. Kunratice
18:00
mše sv. Kunratice
17:00
příprava dospělých ke svátostem
19:00 adorace se zpěvy / tichá 19:00
spolčo
18:45
adorace
a breviář
18:45
adorace
první pátek*
19:00
mše sv. Kunratice Vietnamci
20:30 modlitby otců (sudé)

* Pouze první pátek v měsíci
** Čas sobotní mše sv. dle informace v ohláškách
(1) Pouze první středu v měsíci mimo letní prázdniny
(2)(4) Pouze druhou a čtvrtou středu v měsíci mimo letní prázdniny
(3) Pouze třetí neděli v měsíci mimo letní prázdniny
(sudé) Pouze v sudé týdny

Kunratice – kostel sv. Jakuba Staršího Kostelní náměstí 16, 148 00 Praha-Kunratice
Hrnčíře – kostel sv. Prokopa K Šeberovu, 149 00 Praha-Šeberov

Bohoslužby a duchovní aktivity

Pravidelné mše svaté

V naší farnosti jsou pravidelné mše svaté ve farním kostele sv. Jakuba (každý den), ve filiálním kostele sv. Prokopa (každou neděli) a v Alzheimer Home Zátiší, Urešova 1757, 148 00 Praha 4 (jednou za měsíc kromě července a srpna, většinou první čtvrtek v měsíci od 14:00, nejsou-li mše svaté z důvodu epidemické situace zrušeny). Mše svatá v neděli od 10:00 je zvláště pro rodiny s dětmi.

Během adventu jsou rorátní mše svaté v úterý a ve středy v 6:30 v Kunraticích, v soboty v 7:00 v Kunraticích (místo obvyklých mší sv.) a ve čtvrtky v 6:00 v Hrnčířích (navíc), po kunratických rorátech jsou všichni zváni na skromnou snídani, nejsou-li snídaně z důvodu epidemické situace zrušeny.

V neděli večer mimo zimní období bývají mše svaté vietnamské komunity v 19:00, celé ve vietnamštině. Na jaře a na podzim (dle informací v ohláškách) je také mše svatá v kapličce ve Zdiměřicích, Ke Kapli, 252 42 Zdiměřice.

Příležitost ke svaté zpovědi

Možnost přistoupit ke svaté zpovědi (svátosti smíření) je cca půl hodiny před každou mší svatou, v úterý kvůli přípravě na první svaté přijímání, pokud je, se zpovídá kratší dobu. Kromě toho je také možné se domluvit individuálně s kněžími ve farnosti. Je možná i domluva návštěvy domů, nejen k nemocným.

Návštěvy nemocných

Využijme možnosti pozvat kněze k nemocnému domů i udělení svátosti nemocných, slavení svaté zpovědi nebo podání svatého přijímání, společné modlitbě nebo i jen přátelskému setkání.

Adorace v úterý, ve čtvrtek a na první pátek

Každý čtvrtek po mši svaté následuje asi půlhodinová adorace, během které je modlitba večerních chval breviáře. Každý první pátek v měsíci následuje po mši svaté krátká eucharistická adorace s modlitbou litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Více informací o této pobožnosti si můžete stáhnout zde. Každé úterý během školního roku, není-li řečeno jinak, je adorace se zpěvy v kostele do 20:00.

Vzdělávání

Výuka náboženství dětí

V naší farnosti nabízíme vzdělávání ve víře, a to již pro ty nejmenší. Pro školní rok 2021/2022 je stanoven následující rozvrh (platí samozřejmě kromě prázdnin):

 • A) Děti před prvním svatým přijímáním (školka – cca 2. třída ZŠ)
  • PONDĚLÍ 17:00-17:50, katechetka Ali Váchalová
 • B) Příprava na první svaté přijímání (cca 2. – 3. třída ZŠ, po dohodě i mladší nebo starší)
  • ÚTERÝ 16:30-17:20, P. Vojtěch Smolka, farář, do konce listopadu 2021
  • pokračování skupiny z minulého roku do podzimu 2021
 • C) Příprava na první svaté přijímání (cca 2. – 3. třída ZŠ, po dohodě i mladší nebo starší)
  • ÚTERÝ 16:45-17:35, bohoslovec Štěpán Sirovátka
  • nová skupina přípravy na celý tento školní rok
 • D) Děti, které již absolvovaly přípravu na první svaté přijímání (cca 4. – 6. třída ZŠ)
  • PONDĚLÍ 17:00-17:50, katechetka Jana Vargová, od konce listopadu 2021
 • E) Děti (chlapci) po prvním svatém přijímání (cca 4.-6. třída ZŠ)
  • PONDĚLÍ 17:00-17:50, katecheta Marek Hyška
  • chlapecká skupina pro ty, kteří již byli u prvního svatého přijímání, ale ještě nejsou ve věku, kdy by mohli chodit na společenství mladých (spolčo)

Nelitujme času a námahy, které nás vzdělávání stojí, vždyť právě tato investice se nám bohatě vyplatí a může nám i dětem pomoci na cestě k Bohu. Více informací a přihlášku bude možné si stáhnout zde nebo zde.

Příprava dospělých ke svátostem a hovory o víře

Setkávání s katechumeny (dospělými, kteří se připravují na křest) a s neofyty (dospělými, kteří byli nedávno pokřtěni) probíhá během školního roku většinou každý týden ve čtvrtek v 17:00 v Nazaretě (1. ročník) a v neděli v 17:00 online (2. ročník). Setkávání jsou otevřená i dalším zájemcům – přijďte se také vy vzdělávat ve své víře. Informujte se u P. Vojtěcha.

Alfa kurz

Oblíbený program pro všechny, kteří se chtějí více seznámit s křesťanstvím nebo chtějí svou víru prohloubit. Každé setkání začíná občerstvením, následuje přednáška na dané téma a nakonec diskuse ve skupinkách. První ročník proběhl během podzimu 2016 ve čtvrtky večer, někteří farníci nyní přemýšlejí o novém kurzu. Pokud byste se chtěli podílet na organizaci, prosím přihlaste se u otce Vojtěcha. Více informací zde.

Příprava snoubenců

Pokud to epidemická situace dovoluje, pořádáme v naší farnosti kurzy přípravy snoubenců (s podporou Arcidiecézního centra mládeže a Centra pro rodinu Arcibiskupství pražského). Jednotlivá setkání probíhají v Nazaretě vždy od 19:30. Každé setkání trvá cca 2 hodiny zahrnuje většinou nejen přednášku, ale také společnou diskusi a sdílení ve skupině. Témata setkání:

 • Jak katolická církev chápe manželství
 • Psychologie partnerského vztahu
 • Konflikt a jeho řešení
 • Rodiče, přátelé a my
 • Jak prožívat v manželství vztah k Bohu
 • Děti a my, odpovědné rodičovství
 • Manželská láska a sexualita
 • Obsah manželského slibu, průběh svatebního obřadu

Pokud to situace dovolí a bude o kurz zájem, nový kurz nabídneme na začátku jara, termíny zveřejníme spolu s přihláškou s dostatečným předstihem. Potvrzení o absolvování kurzu získají přihlášení snoubenci na základě docházky.

Setkávání a společenství

Farní káva v Nazaretě

Po druhé nedělní mši svaté v Kunraticích, tedy v neděli od cca 11:00, jsou všichni srdečně zváni k přátelskému posezení a setkání do Nazareta. Nechybí samozřejmě káva ani drobné občerstvení. Během školního roku je možné vypůjčit si knížky z farní knihovny, které jsou během farní kávy k nahlédnutí.

Setkávání farnosti

Přátelské neformální setkání s drobným občerstvením se koná (kromě prázdnin) cca jednou za měsíc v Nazaretě dle informací ve farních zprávách a ohláškách, a jednou za měsíc v Baráčnické rychtě v Hrnčířích, K Šeberovu 805, 149 00 Praha Hrnčíře, většinou třetí neděli v měsíci od 17:00.

Modlitby matek

Modlitby matek jsou v Nazaretě každé úterý od 9:30 a koordinuje ho Markéta Drábiková, mail: marketka.drabikova@gmail.com, všechny maminky s dětmi srdečně zveme. V případě zájmu se obraťte na Markétu Drábikovou nebo na P. Vojtěcha.

Modlitby otců

Modlitby otců jsou v Nazaretě každé úterý sudého týdne od 20:30 a koordinuje ho Karel Macek, mail: kaja.macek@gmail.com, všechny otce srdečně zveme. V případě zájmu se obraťte na Karla Macka nebo na P. Vojtěcha.

Společenství mládeže

Spolčo – společenství pro mladé cca 12-16 let je v naší farnosti každou středu během školního roku od 19:00 a koordinuje ho Jáchym Hobza, mail: borek.jachym@seznam.cz, také další mladí jsou vítáni. V případě zájmu se obraťte na Jáchyma Hobzu nebo na P. Vojtěcha.

Manželské společenství

Přátelská setkání manželů se koná přibližně jednou za měsíc dle domluvy, většinou v pondělí nebo ve čtvrtek od 20:30. Zveme také další zájemce, informace u manželů Vargových, mail: vargovajana@seznam.cz, tel. 724 550 573.

Společenství seniorů

Společenství seniorů se schází v naší farnosti druhou a čtvrtou středu v měsíci od 16:00 a koordinuje ho Zdena Chalupová, mail: zchalupova48@gmail.com Srdečně zveme ke společné modlitbě a setkání.

Hudba a zpěv

Rytmická kapela

V naší farnosti vznikla rytmická kapel, která doprovází bohoslužbu cca 1x za měsíc, většinou druhou neděli v měsíci v 10:00. Pokud byste se chtěli zapojit hrou na nějaký nástroj (kytaru, klávesy, cajon, flétna atd.) nebo svým zpěvem, obraťte se na P. Vojtěcha nebo Dominiku Mackovou, mackova.domi@gmail.com.

Pomoc potřebným

Adopce na dálku

Naše farnost byla zapojena do projektu Arcidiecézní charity Praha Adopce na dálku a finančně podporovala dívku Roshal Preethi Rodrigues, která studovala na St. Sebastian College. Podpora Roshal nyní skončila, protože dokončila své studium. Aktuálně žádné dítě nepodporujeme. Více informací u paní Drahuše Krausové, tel. 602 669 550.

Kalendář akcí

Aktuální dění ve farnosti můžete sledovat v on-line kalendáři, který si můžete také přidat do svého kalendáře.