3. neděle v mezidobí

3. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Dnešní neděle je také nedělí Božího slova, buďme Pánu vděční za Písmo, které jako křesťané máme, a za to, že můžeme každý den Písmo číst a s Písmem v ruce se modlit. Při příležitosti neděle Božího slova lze přispět na České katolické biblické dílo a Českou biblickou společnost. Pokud byste tak chtěli učinit, můžete si vzít letáčky s přiloženou složenkou a krátkou informací mezi tiskovinami.

V pátek večer a v sobotu během dne bychom chtěli uspořádat farní brigádu a vyklidit starou faru, aby byla připravena na zahájení rekonstrukce. Prosíme ochotné farníky (jak z Kunratic, tak z Hrnčíř) o pomoc. Je možné přiložit ruku k dílu v pátek večer nebo v sobotu během dne, prosíme, zda by se ochotní farníci mohli ozvat otci Vojtěchovi, aby bylo následně možné domluvit vyhovující čas pomoci a práce zkoordinovat. Pro informaci, již běží výběrové řízení na zhotovitele.

2. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Nezapomeňme, že týden od 18. do 25. 1. je týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl v modlitbě, a to jak v rovině jednoty mezi církevními denominacemi, tak také v rovině jednoty v rámci katolické církve a jednotlivých farností a společenství.

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý, mše svaté od pondělí do pátku v 18:00 a mše svatá v sobotu bude v 8:00. V neděli jsou mše svaté v 8:00 a v 10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích.

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně

Dnes slavíme na neděli přeloženou slavnost Zjevení Páně. Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Děkujeme všem: kteří se jakkoliv podílí na životě farnosti. A to nejen v souvislosti s vánočními svátky, ale i během celého roku: kostelnicím, varhaníkům, zpěvákům, ministrantům, čtenářům, katechetům, těm, kteří zajišťují květiny a výzdobu, těm, kteří pomáhají s úklidem, zpracovávají účetnictví, počítají sbírky, těm, kdo přijali službu ve farní ekonomické a pastorační radě, kteří pomáhají s Tříkrálovou sbírkou a vůbec všem, kteří se podílejí pomocí i finančně. V neposlední řadě velmi děkujeme těm, kteří se za farnost a duchovní ve farnosti modlí.

Pokud byste se chtěli vrátit k pastýřskému listu pana kardinála, který byl čten na Nový rok, můžete zde.

Víkendovka 21.-23. 1. pro starší

Víkendovka 21.-23. 1. pro starší

Srdečně zveme na další víkendovku pro mladé od cca 15 do 19 let a doufáme, že bude moci proběhnout!

Přihlásit se můžete zde, plakátek ve vysoké kvalitě si můžete stáhnout zde.

Víkendovka proběhne v Nazaretě, Kostelní náměstí 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice. Začneme mší svatou v pátek 21. 1. v 18:00, přijeďte mezi 17:30 a 18:00, abyste si ještě přede mší svatou mohli dát své věci do Nazareta a nemuseli je opatrovat během mše v kostele. Můžete se těšit na skvělý duchovní program a modlitby, supr lidi, spoustu her a zážitků, jídla a mnoho dalšího …

S sebou: spacák, Bibli, přezůvky, 400 Kč (z toho 250 Kč na účastnický příspěvek a 150 Kč na společné jídlo), případně buchtu, bezinfekčnost a potvrzení ohledně covidu dle aktuálních opatření – prosím ověřte si (v době vytvoření tohoto formuláře to bylo ukončené očkování nebo prodělání nemoci, v případě mladších 18 let a rozočkovaných také výjimka v podobě PCR testu).

Aktuálně můžete také sledovat na facebooku a instagramu.

Víkendovka 14.-16. 1. pro mladší

Víkendovka 14.-16. 1. pro mladší

Další víkendovka „Kdo jsem?“ pro mladé 11-15 let se již blíží. Odpověď není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pokud se ale chcete společně nad touto otázkou zamýšlet, a krom toho prožít další skvělý víkend v Nazaretě, neváhejte se přihlásit zde. Pro úplnost, plakátek si můžete stáhnout zde.

Víkendovka bude v Nazaretě, Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice. Začneme mší svatou v pátek 14. 1. v 18:00. Přijeďte mezi 17:30 a 18:00, abyste si stihli dát své věci do Nazareta a nemuseli je opatrovat během mše. Můžete se těšit na spoustu skvělých lidí, her a zážitků, jídla, samozřejmě nebude chybět duchovní program a modlitby, rozhovory a mnoho dalšího …

S sebou: spacák, Bibli, přezůvky, 400 Kč (z toho 250 Kč na účastnický příspěvek a 150 Kč na společné jídlo), prohlášení o bezinfekčnosti, potvrzení ohledně covidu dle aktuálních opatření – prosím ověřte si (v době vytvoření tohoto formuláře to bylo ukončené očkování nebo prodělání nemoci, v případě mladších 18 let a rozočkovaných také výjimka v podobě PCR testu) a případně buchtu.