19. neděle v mezidobí

19. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V týdnu 24. – 29. 7. proběhl na Hoře Matky Boží v Králíkách Taxiway camp, v týdnu 31. 7. – 6. 8. Runway camp. Oba campy se vydařily a byly pro účastníky povzbuzením ve víře. Děkujeme za všechny modlitby!

Všechny mladé lidi bychom chtěli pozvat na Celostátní setkání mládeže do Hradce Králové, více info na webu www.celostatnisetkanimladeze.cz. Setkání proběhne již tento týden, prosím pamatujme na jeho zdárný průběh v modlitbě! Plakátek si můžete prohlédnout zde.

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou ke stažení zde.

V týdnu od 24. 7. do 29. 7. proběhl Taxiway camp v Králíkách. Děkujeme všem za modlitby. Tento týden probíhá Runway camp. Pamatujte na přípravné týmy i účastníky obou táborů ve svých modlitbách.

17. neděle v mezidobí

17. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Zítra v pondělí slavíme v kostele poutní slavnost sv. Jakuba Staršího, apoštola, mše svatá bude v 18:00. Srdečně zveme.

V týdnu od 24. 7. probíhá Taxiway camp 2022 v Králíkách. Přípravný víkend byl od 22. 7. do 24. 7., vlastní tábor bude od 24. 7. do 29. 7. O týden později pak proběhne Runway camp 2022. Prosím pamatujte na přípravné týmy i účastníky obou táborů ve svých modlitbách.

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V týdnu od 24. 7. proběhne Taxiway camp 2022. Přípravný víkend bude od 22. 7. do 24. 7. a pak vlastní tábor od 24. 7. do 29. 7. O týden později pak proběhne Runway camp 2022. Prosím pamatujte na celý přípravný tým i na účastníky obou táborů ve svých modlitbách.

15. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Farní kapela Jakoband hledá baskytaristu a také člověka, který by pomáhal s ozvučením. Pokud byste někdo uměli hrát a měli ochotu svou hrou sloužit našemu společenství nebo pokud byste se někdo chtěli podílet po technické stránce, prosím ozvěte se otci Vojtěchovi.

14. neděle v mezidobí

14. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V pondělí 4. 7. slavíme památku sv. Prokopa, opata. Tomuto světci je zasvěcen kostel v Hrnčířích: v Hrnřících si zvlášť připomeneme patrona kostela, sv. Prokopa, při nedělní mši svaté 3. 7. v 11:00.

Všem přejeme požehnaný čas dovolených a prázdnin a vyprošujeme hojnost Božího požehnání do času odpočinku!