Ohlášky Květná neděle

Ohlášky Květná neděle

Ohlášky Květné neděle si můžete přečíst zde. Můžete si také přečíst také pastýřské slovo našich otců biskupů k Velikonocům.

Srdečně zveme k přímému přenosu bohoslužeb Svatého týdne a Velikonoc:

 • 5. 4. Května neděle – mše svatá s žehnáním ratolestí v 9:30
 • 9. 4. Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně v 18:00
 • 10. 4. Velký pátek – křížová cesta v 15:00, Velkopáteční obřady v 18:00
 • 11. 4. Bílá sobota Velikonoční vigilie ve 20:00
 • 12. 4. Neděle velikonoční – mše svatá v 9:30
 • 13. 4. Pondělí velikonoční – mše svatá v 9:30

Příležitost ke svátosti smíření je v časech otevřeného kostela, viz google kalendář farnosti. Je také možná individuální domluva s otcem Vojtěchem.

Přímý přenos mše svaté 5.4. 9:30

Proběhl přímý přenos mše svaté z kunratického kostela v 9:30. Můžete se ve farních zprávách inspirovat, jak Květnou neděli lépe oslavit, anebo shlédnout krátké zvací video ke Svatému týdnu:

Abychom se mohli duchovně opravdu spojit okolo oltáře našeho farního kostela, můžete zkusit některá doporučení, jak prožít bohoslužbu v přímém přenosu lépe:
 • Příprava místa – místo, kde přenos sledujete, můžete nejen poklidit, ale také například ztlumit osvětlení, neplánovat hlučné spotřebiče (myčka, pračka, sušička), pokud jsou v blízkosti. Můžete zapálit svíci.
 • Pokud sledujete z přenosného zařízení, můžete si pro sledování v bytě najít co nejvhodnější místo. Například tam, kde se obvykle modlíte.
 • Můžete vypnout vyzvánění svého telefonu a telefon nebudete mít během přenosu u sebe.
 • Můžete přepnout do režimu celé obrazovky, aby Vás méně rušila nabídka jiných videí.
 • Pokud jste přímo z Kunratic, můžete 5 minut přede mší mít otevřené okno, a tak slyšet zvony z našeho kostela.
Po mši svaté:
 • Můžete navštívit ve stanovených hodinách kostel za účelem přijetí svátostí.
 • Pokud s ohledem na bezpečnost nechcete do kostela vstupovat, můžete k němu alespoň přijít na dohled a v tichosti se poklonit svátostnému Kristu.
S ohledem na to, že vládní opatření budou patrně nějakou dobu trvat a nedělní sbírky tvoří podstatnou část pravidelných příjmů farnosti, si vás dovolujeme poprosit o finanční dar farnosti. Můžete zvolit jednorázový dar či pravidelnou finanční podporu převodem na účet farnosti 76224369/0800. To vše pochopitelně pouze v případě, že i na Vás samotné nebo na Vaše nejbližší nedoléhají ekonomické důsledky stávajícího stavu.

Farní zprávy duben 2020

Farní zprávy duben 2020

Farní zprávy na měsíc duben jsou k dispozici zde.

Protože nemůžeme slavit letošní Velikonoce ve farním společenství v kostele, můžete kromě duchovního společenství při přímých přenosech využít náměty, jak prožít Velikonoce doma a v rodině. Nenechme si vzít nejkrásnější a nejdůležitější svátky v roce a dobře a opravdově je prožijme.

Kázání 5. neděle postní 29. 3.

Na 5. neděli postní bylo možné sledovat přímý přenos mše svaté z kunratického kostela v 9:30. Záznam kázání, také jako duchovní povzbuzení do současné situace, si můžete poslechnout zde:

Pro individuální modlitbu, slavení svátosti smíření a přijetí eucharistie bude otevřen kostel v neděli v časech 11:00-13:00 a 15:00-17:00, ve všední dny v časech 15:00-17:00.

S ohledem na to, že vládní opatření budou patrně nějakou dobu trvat a nedělní sbírky tvoří podstatnou část pravidelných příjmů farnosti, si vás dovolujeme poprosit o finanční dar farnosti. Můžete zvolit jednorázový dar či pravidelnou finanční podporu převodem na účet farnosti 76224369/0800. To vše pochopitelně pouze v případě, že i na Vás samotné nebo na Vaše nejbližší nedoléhají ekonomické důsledky stávajícího stavu.

Ohlášky 5. neděle postní

Ohlášky 5. neděle postní

Ohlášky 5. neděle postní si můžete přečíst zde. Můžete si také přečíst letáček Jak žít spolu a s virem Covid-19. V pátek proběhla v Římě eucharistická adorace spojená s požehnáním Urbi et orbi, které před prázdným Svatopetrským náměstím předsedal Svatý Otec František. Přečtěte si promluvu Svatého Otce.

Srdečně zveme k přímému přenosu bohoslužeb Svatého týdne a Velikonoc z našeho farního kostela:

 • 5. 4. Května neděle – mše svatá s žehnáním ratolestí v 9:30
 • 9. 4. Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně v 18:00
 • 10. 4. Velký pátek – křížová cesta v 15:00, Velkopáteční obřady v 18:00
 • 11. 4. Bílá sobota – Velikonoční vigilie ve 20:00
 • 12. 4. Neděle velikonoční – mše svatá v 9:30
 • 13. 4. Pondělí velikonoční – mše svatá v 9:30

Příležitost ke svátosti smíření je v časech otevřeného kostela, viz google kalendář farnosti. Jako vždy je také možná individuální domluva s otcem Vojtěchem. Zvláště starším a nemocným farníkům určitě doporučujeme odložit předvelikonoční svátost smíření na později.

Kázání Zvěstování Páně 25. 3.

Při slavnosti Zvěstování Páně bylo možné sledovat přímý přenos mše svaté z kunratického kostela v 18:00. Slovo povzbuzení, které zaznělo jako kázání při této mši svaté, si můžete vyslechnout zde:

Připomínáme také krásnou modlitbu Anděl Páně, která nádherně tajemství vtělení připomíná:

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii | a ona počala z Ducha svatého. | Zdrávas, Maria …
Maria řekla: Jsem služebnice Páně, | ať se mi stane podle tvého slova. | Zdrávas, Maria …
A Slovo se stalo tělem | a přebývalo mezi námi. | Zdrávas, Maria …

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, | aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Ohlášky 4. neděle postní

Ohlášky 4. neděle postní si můžete přečíst zde. Věnujte prosím pozornost informaci ohledně úpravě farního programu v souvislosti s pandemií koronaviru (do odvolání jsou zrušené mše svaté s účastí lidu i ostatní programy naší farnosti, při kterých se farníci setkávají). Můžete si přečíst také leták Jak žít spolu a s virem Covid-19.

V neděli bude otevřen kostel svatého Jakuba v Kunraticích k osobní modlitbě a přijetí svátostí v časech 11:00-13:00 a 15:00-17:00, ve všední dny pak v časech 15:00-17:00. Mše svatá v 9:30 v kostele sv. Jakuba v Kunraticích bude sloužena bez účasti lidu, ale bude možné vytvořit duchovní společenství kolem oltáře díky přímému přenosu.

Účelová sbírka na činnost arcidiecézní charity, plánovaná na tuto neděli, se nemohla uskutečnit. Pokud chcete, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha: číslo účtu 749011/5500, var. symbol 2303.