3. neděle velikonoční

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Již nyní srdečně zveme na Pouť za povolání na Svatou horu, která se uskuteční 4. 5. Od večera 3. 5. bude program pro mladé, více na webu centra mládeže. Abychom se jako farnost mohli zúčastnit, chtěli bychom zorganizovat autobus, kterým bychom se dopravili od kunratického kostela na Svatou Horu. Prosíme přihlaste se k účasti u Olivera Macháčka.

 

2. neděle velikonoční

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Dnes ve 12:30 bude farní oběd, děkujeme již nyní Milošovi za vaření a mužům, kteří se zhostili jeho přípravy, průběhu a doufáme také úklidu.

Přejeme všem požehnanou neděli a radostný závěr velikonočního týdne!

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Všem přejeme radostné a požehnané Velikonoce, prozářené přítomností Ježíše Krista zmrtvýchvstalého! Je to Ježíš, který nás svou smrtí a svým vzkříšením vykoupil a otevřel nám cestu k Otci. Kéž nás tato pravda znovu zasáhne a promění naplní opravdovou velikonoční radostí!

Květná neděle a Velikonoce 2024

Květná neděle a Velikonoce 2024

Aktuální ohlášky jsou k dispozici zde.

Srdečně zveme k společnému slavení Velikonoc!

 • Na Květnou neděli 24. 3. mše svaté s žehnáním ratolestí jako v neděli.
 • V pondělí, úterý a středu Svatého týdne mše svaté v 18:00 v Kunraticích.
 • Na Zelený čtvrtek 28. 3. missa chrismatis se svěcením olejů v 9:30 v katedrále a mše svatá na Památku večeře Páně v 18:00 v Kunraticích, po ní příležitost k modlitbě v Getsemanské zahradě, která bude připravena v kostele, do 23:30.
 • Na Velký pátek 29. 3. modlitba breviáře v 8:00 v Kunraticích, přes den možnost modlitby v kostele, Velkopáteční obřady v 15:00 v Kunraticích v kostele jako vrchol Velkého Pátku; křížová cesta ve 14:00 v případě pěkného počasí venku.
 • Na Bílou sobotu 30. 3. modlitba se čtením a ranní chvály z breviáře s obřadem effatha katechumenů v 8:00 a poté možnost modlitby u Božího hrobu v kostele do 16:00; Velikonoční vigilie bude v 19:00, po jejím skončení bude oslava, agapé.
 • Na Neděli velikonoční 31. 3. mše svaté s žehnáním pokrmů jako v neděli.
 • Na Velikonoční pondělí 1. 4. mše svaté v 9:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích.

Rozpis všech bohoslužeb je k dispozici zde.

Pro úplnost, dětské katecheze budou připraveny při všech bohoslužbách třídenní (čtvrtek, pátek, sobota, neděle). Srdečně zveme také rodiny s dětmi k účasti na slavení nejkrásnějších bohoslužeb v roce!

Zvláštní příležitost k svátosti smíření bude v pondělí 25. 3. a v úterý 26. 3. po mši sv. do 21:00. Dovolujeme si upozornit, že před obřady Velikonočního třídenní ani na Boží hod velikonoční se již zpovídat nebude.

5. neděle postní

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Dne 15. 3. 2024 byla v naší arcidiecézi zřízena samostatná Vietnamská římskokatolická farnost u kostela sv. Apolináře, se sídlem Apolinářská 443/10, 128 00 Praha 28. Jde o personální farnost římskokatolických křesťanů vietnamské národnosti a jejich rodinných příslušníků. Farnost je organizačně začleněna do I. pražského vikariátu, administrátorem byl ustanoven P. Josef Dat Tan Nguyen, CSsR.

Srdečně zveme k společnému slavení Velikonoc!

 • Na Květnou neděli 24. 3. mše svaté s žehnáním ratolestí jako v neděli.
 • Na Zelený čtvrtek 28. 3. missa chrismatis v 9:30 v katedrále a mše svatá na Památku večeře Páně v 18:00 v Kunraticích, poté modlitba v Getsemanské zahradě, která bude připravena v kostele, do 23:30.
 • Na Velký pátek 29. 3. modlitba breviáře v 8:00 v Kunraticích, přes den možnost modlitby v kostele, Velkopáteční obřady v 15:00 v Kunraticích v kostele jako vrchol Velkého Pátku; křížová cesta ve 14:00 v případě pěkného počasí venku.
 • Na Bílou sobotu 30. 3. modlitba se čtením a ranní chvály z breviáře s obřadem effatha katechumenů v 8:00 a poté možnost modlitby u Božího hrobu v kostele do 16:00; Velikonoční vigilie bude v 19:00, po jejím skončení bude oslava, agapé.
 • Na Neděli velikonoční 31. 3. mše svaté s žehnáním pokrmů jako v neděli.
 • Na Velikonoční pondělí 1. 4. mše svaté v 9:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích.

Víkendovka 12.-14. 4. pro mladší

Víkendovka 12.-14. 4. pro mladší

Víkendovka „Rise and Shine“ v Nazaretě – moc se těšíme a srdečně zveme!

Srdečně zveme mladé ve věku 11-15 let do Nazareta, Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice. Začneme mší svatou v pátek 12. 4. v 18:00. Přijeďte mezi 17:30 a 18:00, abyste si stihli dát své věci do Nazareta a nemuseli je opatrovat během mše. Víkendovka bude trvat až do nedělního oběda.

Můžete se těšit na spoustu skvělých lidí, her a zážitků, výborné jídlo (protože jak známo, postit se nemusíme jen v jídle), samozřejmě nebude chybět duchovní program a modlitby, rozhovory a mnoho dalšího …

S sebou: spacák, Bibli, přezůvky, 700 Kč (z toho 375 Kč na účastnický příspěvek a 325 Kč na společné jídlo), prohlášení o bezinfekčnosti a případně buchtu.

Přihlásit se můžete (prosíme nejpozději do 10. 4.) zde.

Plakátek si můžete stáhnout zde.