Vybrané kapitoly z bioetiky

Vybrané kapitoly z bioetiky

Zveme vás na cyklus bioetických přednášek s křesťanskou reflexí, které povede jáhen Miroslav Auxt. Přednášky budou probíhat vybrané středy vždy od 19 hodin ve velkém sále na faře. Těšíme se na Vaši účast.

  • 12. 2. Počátek lidského života
  • 19.2. Eugenika a její sociální důsledky
  • 4.3. Eugenetika a genová terapie
  • 18.3. Neplodnost a asistovaná reprodukce
  • 8.4. Problematika trestu smrti
  • 29.4. Eutanázie
  • 13.5. Paliativní péče

Plakátek si můžete stáhnout zde.

Víkendovka „Vítěz je jistý“ 28.2.-1.3.

Víkendovka „Vítěz je jistý“ 28.2.-1.3.

Přihlašování na další víkendovku v Nazaretě je spuštěno! Srdečně zveme všechny mladé ve věku 11 – cca 15 let do Nazareta na víkendovku „Vítěz je jistý“, která se uskuteční 28.2. – 1.3. Víkendovka začne páteční mší svatou v 18:00 v kostele a skončí po nedělním obědě.

Plakátek je ke stažení zde, odkaz na přihlašovací formulář najdete zde.

Víkendovka „Věříš v odraz?“ 6.-8.3.

Víkendovka „Věříš v odraz?“ 6.-8.3.

Srdečně zveme na víkendovku pro mladé od cca 15 do 19 let, která se uskuteční 6.-8. 3. v Nazaretě a nese název „Věříš v odraz?“. Začátek víkendovky je pátčení mší svatou v 18:00, konec po nedělním obědě. Přihlaste se prosíme nejpozději do středy před víkendem.

Plakátek si můžete prohlédnout zde, přihlásit se můžete zde.

Ohlášky 6. neděle v mezidobí

Ohlášky 6. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Můžete se podívat, že Sabina navštívila také naši farnost a vyvrátila jeden velký strom u Zdiměřické kapličky. Zbytky stromu budou odklizeny v následujících dnech.

Děkovný dopis pana kardinála pro všechny, kteří se zapojili do letošní Tříkrálové sbírky nebo do ní přispěli, si můžete přečíst zde.

Ohlášky 5. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V úterý při mši sv. v 18:00 bude možné přijmout svátost pomazání nemocných. To se týká vážněji nemocných nebo starších farníků. Je vhodné některý den předtím slavit svátost smíření a při mši svaté přijmout eucharistii.

Farní zprávy únor 2020

Farní zprávy únor 2020

Farní zprávy na měsíc únor si můžete přečíst zde.

Svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnice, patří mezi tzv. svátky Páně. Pokud svátek Páně připadne na neděli v mezidobí, má přednost a slaví se, jako je tomu právě letos.