2. neděle postní

2. neděle postní

Můžete sledovat přímý přenos nedělní mše svaté v 9:30 z kunratického kostela zde.

Abychom se mohli duchovně opravdu spojit okolo oltáře našeho farního kostela, můžete zkusit při sledování živého vysílání některá doporučení, jak prožít bohoslužbu v přímém přenosu lépe:

  • Pokud sledujete z přenosného zařízení, můžete si pro sledování v bytě nebo v domě najít co nejvhodnější místo. Například tam, kde se obvykle modlíte.
  • I když budete doma, doporučujeme pro zvolit slavnostní oblečení.
  • Příprava místa: místo, kde přenos sledujete, můžete nejen poklidit, ale také například ztlumit osvětlení, pochopitelně neplánujte hlučné spotřebiče (myčka, pračka, sušička), pokud jsou v blízkosti.
  • Pokud jste z Kunratic, můžete 5 minut před začátkem bohoslužby otevřít okno a slyšet zvony.
  • Můžete vypnout vyzvánění svého telefonu a telefon během přenosu odložit.
  • Můžete přepnout do režimu celé obrazovky, aby Vás méně rušila nabídka jiných videí.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Poděkování za účast na Tříkrálové sbírce si můžete přečíst zde.

Rádi bychom připomněli, že v postní době se v pátek přede mší svatou v Kunraticích (tedy v 17:30) a v neděli přede mší svatou v Hrnčířích (tedy v 10:30) modlíme pobožnost křížové cesty. Srdečně zveme.

S ohledem na to, že je možné, že opatření budou opět nějakou dobu trvat a nedělní sbírky tvoří podstatnou část pravidelných příjmů farnosti a v této chvíli jsou poněkud limitované, si vás dovolujeme poprosit o finanční dar farnosti. Můžete zvolit jednorázový dar či pravidelnou finanční podporu převodem na účet farnosti 76224369/0800. To vše pochopitelně pouze v případě, že i na Vás samotné nebo na Vaše nejbližší nedoléhají ekonomické důsledky stávajícího stavu. Rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru, pro tyto účely prosíme uvádějte při platbě své datum narození a adresu.

Dá-li Bůh, chtěli bychom letos realizovat stavební úpravu fary, tzv. adaptaci Nazareta. Budeme vděční za všechny finanční dary na tento účel i za vaše modlitby, aby dobrý Bůh provázel uskutečnění záměru svým požehnáním.

1. neděle postní

1. neděle postní

Uskutečnil se přímý přenos nedělní mše svaté v 9:30 z kunratického kostela.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Rádi bychom upozornili na to, že v postní době se v pátek přede mší svatou v Kunraticích (tedy v 17:30) a v neděli přede mší svatou v Hrnčířích (tedy v 10:30) modlíme pobožnost křížové cesty. Srdečně zveme.

Dá-li Bůh, chtěli bychom letos realizovat stavební úpravu fary, tzv. adaptaci Nazareta. Budeme vděční za všechny finanční dary na tento účel i za vaše modlitby, aby dobrý Bůh provázel uskutečnění záměru svým požehnáním.

Popeleční středa

Popeleční středa

Na Popeleční středu bylo možno sledovat přímý přenos mše svaté z farního kostela v 18:00.

Dovolujeme si připomenout, že pro osobní účast na mši svaté na Popeleční středu je třeba se předem přihlásit u otce Vojtěcha, mobil 732 106 466, abychom dostáli platným epidemickým opatřením. Mše svaté budou v kunratickém kostele ve 14:00, 16:00, 18:00 a 20:00.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci a v souladu s rozhodnutím Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kněz po požehnání popela řekne všem přítomným příslušnou formuli a pak bude udílet popelec v tichosti, ne znamením kříže na čelo, ale sypáním popela na hlavu (tedy původním způsobem). Můžete tuto skutečnost vzít na vědomí při výběru oblečení, ženy při případném výběru pokrývky hlavy. Můžete si přečíst nótu, upravující liturgický obřad udělování popelce: Nóta o Popeleční středě 2021.

Můžete si také přečíst poselství papeže Františka k postní době: Poselství k postní době 2021.

6. neděle v mezidobí

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté z kunratického kostela v 9:30.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Upozorňujeme, že na mše svaté na Popeleční středu je třeba se předem přihlašovat u otce Vojtěcha. Mše svaté s udílením popelce budou, dá-li Bůh, na Popeleční středu v 16:00 a v 18:00, v případě zájmu také ve 14:00 a ve 20:00, konkrétní možnosti rád upřesní otec Vojtěch, napište případně nebo zavolejte.

5. neděle v mezidobí

5. neděle v mezidobí

Bylo možné sledovat přímý přenos mše svaté z kunratického kostela v neděli v 9:30.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Dá-li Bůh, chtěli bychom letos realizovat stavební úpravu fary, tzv. adaptaci Nazareta. Budeme vděční za všechny finanční dary na tento účel i za modlitby, aby dobrý Bůh provázel uskutečnění záměru svým požehnáním.

Uvedení Páně do chrámu

Také na Hromnice se uskutečnil přímý přenos mše svaté z kostela sv. Jakuba v 18:00.

Dnešní den pamatujme zvláště na všechny zasvěcené osoby, řeholníky a řeholnice, vyprošujme jim věrnost v jejich povolání, radost z radikálního života podle evangelia a také to, aby byli opravdovým znamením Boží přítomnosti v tomto světě.