2. neděle postní

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

V postní době se modlíme společně křížové cesty, a to vždy v pátek od 17:30 v Kunraticích a v neděli od 10:30 v Hrnčířích. Srdečně zveme! A zveme také samozřejmě na pravidelné bohoslužby do našich kostelů, zvláště v tomto období postní doby.

1. neděle postní

1. neděle postní

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V postní době se modlíme křížové cesty, v pátek od 17:30 v Kunraticích a v neděli od 10:30 v Hrnčířích. Srdečně zveme!

Dnes na 1. neděli postní se koná ve farnostech obřad přijetí mezi čekatele křtu těch, kteří budou, dá-li Bůh, o letošních Velikonocích pokřtěni. V naší farnosti by měly být pokřtěny dvě ženy, Nikola Zichová a Soňa Takáčová. Pamatujme na ně a na jejich blízké ve svých modlitbách.

Dnes slaví své 50. narozeniny otec Benedikt Hudema, pamatujme na něj ve svých modlitbách. Ad multos annos!

 

6. neděle v mezidobí

6. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Ve středu 14. 2. je Popeleční středa, mše svatá s udílením popelce bude v 18:00. Při této příležitosti bychom chtěli připomenout, že Popeleční středa je dnem přísného postu. Pamatujme také na půst, který nám může pomoci lépe si uvědomit vstup do čtyřicetidenní doby postní, doby přípravy na Velikonoce.

Při příležitosti začínající postní doby nabízíme několik tipů, jak postní dobu lépe prožít. Jednotlivé možnosti vysvětlí při mších svatých v Kunraticích oslovení farníci: 1) modlitba za druhé … 2) biblický citát na postní dobu … 3) páteční křížové cesty … 4) exodus 40 pro muže

Pastýřský list k této neděli si můžete stáhnout zde.

5. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Prosíme všechny řidiče, aby parkovali na Kostelním náměstí ohleduplně, v souladu s místní úpravou a značením. Víckrát se poslední dobou dělo to, že někteří parkovali na trávníku nebo tak, že znemožnili dalším řidičům průjezd. Připomínáme, že je také možné parkovat za kamennou zdí, v neděli ráno je parkoviště volné a zdarma.

Srdečně zveme všechny mladé lidi ve věku 11 – cca 15 let na víkendovku pro mladší, která se uskuteční o víkendu 16.-18. 2., více informací a přihlašování je na webu centra mládeže www.adcm.cz.

Všem, kteří se chystají na jarní prázdniny, přejeme jejich požehnané prožití!

3. neděle v mezidobí

3. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde. Papež František ustanovil tuto neděli, 3. v liturgickém mezidobí, nedělí Božího slova. Mějme odvahu znovu vzít do rukou Písmo a více číst a s Písmem, Božím slovem, se modlit.