Sčítání lidu 2021

Sčítání lidu 2021

Chtěli bychom vás povzbudit, abyste se při sčítání lidu přihlásili k církvi. Dejme najevo společnosti, ve které žijeme, že jsme katolíci a že s námi mají počítat. Můžeme se mimochodem inspirovat i biblickým veršem: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).

Můžete si také přečíst výzvu našich biskupů: Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Přihlašování na LIFT 21

Přihlašování na LIFT 21

Vstoupili jsme do 4. neděle v postní době, neděle radostné. A naše radost je dvojnásobná, protože spouštíme přihlašování na LIFT 21, nový běh dvouletého kurzu pro mladé ve věku 16 – cca 26 let. Více informací a přihlašování najdete na www.lift.adcm.cz.

4. neděle postní

4. neděle postní

Uskutečnil se přímý přenos nedělní mše svaté v 9:30 z kunratického kostela.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Při příležitosti páteční slavnosti svatého Josefa bychom chtěli znovu upozornit na Apoštolský list Patris corde vydaný k roku svatého Josefa a na modlitbu ke svatému Josefu.

Rádi bychom připomněli, že v postní době se v pátek přede mší svatou v Kunraticích (tedy v 17:30) a v neděli přede mší svatou v Hrnčířích (tedy v 10:30) modlíme pobožnost křížové cesty. Srdečně zveme.

3. neděle postní

Zde bylo možno sledovat přímý přenos nedělní mše svaté v 9:30 z kunratického kostela.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Rádi bychom připomněli, že v postní době se v pátek přede mší svatou v Kunraticích (tedy v 17:30) a v neděli přede mší svatou v Hrnčířích (tedy v 10:30) modlíme pobožnost křížové cesty. Srdečně zveme.

2. neděle postní

2. neděle postní

Zde bylo možné sledovat přímý přenos nedělní mše svaté v 9:30 z kunratického kostela.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Poděkování za účast na Tříkrálové sbírce si můžete přečíst zde.

Dá-li Bůh, chtěli bychom letos realizovat stavební úpravu fary, tzv. adaptaci Nazareta. Budeme vděční za všechny finanční dary na tento účel i za vaše modlitby, aby dobrý Bůh provázel uskutečnění záměru svým požehnáním.