Archiv měsíce

12. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Dnes v neděli 25. 6. se při mších svatých v Kunraticích loučíme s otcem Michalem. Za jeho službu a roční působení v naší farnosti srdečně děkujeme. Po mši svaté v 10:00 všechny srdečně zveme na přátelské setkání s poledním občerstvením. Děkujeme také všem, kteří pomohli dnešní setkání připravit. Otci Michalovi přejeme hodně Božího požehnání a všechno nejlepší na jeho novém působišti v Praze-Stodůlkách.

Příští neděli 2. 7. přivítáme nového farního vikáře, otce Jakuba Žákavce, který bude ustanoven v naší farnosti a také excurrendo ve farnosti Praha-Lhotka. Provázejme i jeho již nyní ve svých modlitbách.

11. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Včera byli ke kněžské službě v naší arcidiecézi vysvěcení Michal Hladík, Matěj Jirsa, Dominik Frič a Jakub Žákavec. Modleme se, aby byli dobrými a svatými kněžími. Primiční mši svatou bude P. Michal Hladík sloužit v sobotu 24. 6. v 15:00 v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči, P. Jakub Žákavec bude sloužit primiční mši svatou v neděli 18. 6. v 18:00 v Praze na Novém Městě v kostele Panny Marie Sněžné.

Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Těla a Krve Páně

Ohlášky této neděle, při které slavíme v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně, jsou k dispozici zde.

Vybíráme z ohlášek:

  • V sobotu 17. 6. srdečně zveme na kněžské svěcení v pražské katedrále, začátek je v 10:00. Mezi svěcenci bude i jáhen Michal a Jakub Žákavec, který bude ustanoven jako farní vikář také v naší farnosti, přijďme je podpořit účastí a modlitbou.
  • Primiční mši svatou bude Michal Hladík sloužit v sobotu 24. 6. v 15:00 v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči, Jakub Žákavec bude sloužit primiční mši svatou v neděli 18. 6. v 18:00 v Praze na Novém Městě v kostele Panny Marie Sněžné.
  • Předběžně zveme na neděli 25. 6., při mších svatých v Kunraticích se s Michalem rozloučíme a poděkujeme mu za rok jáhenské služby v naší farnosti. Po mši svaté v 10:00 bude přátelské setkání s poledním občerstvením. Pokud byste byli ochotní se podílet na přípravě, prosím ozvěte se otci Vojtěchovi nebo Kristýně Dancingerové. Pomoc a spolupráce jsou velmi vítané!

Slavnost Nejsvětější Trojice

Aktuální ohlášky si můžete přečíst zde.

Ve čtvrtek 8. 6. bude Slavnost Těla a Krve Páně v katedrále v 17:00, v naší farnosti tuto slavnost budeme překládat na neděli 11. 6. Ve čtvrtek bude tedy mše svatá ze všedního dne. V neděli 11. 6. oslavíme Slavnost Těla a Krve Páně v naší farnosti, po mši svaté v 10:00 bude následovat eucharistické procesí na náměstí. Kdo byste se chtěli více podílet, prosím ozvěte se otci Vojtěchovi.