Archiv rubriky

Opět v době nouzového stavu

V neděli bude kostel sv. Jakuba v Kunraticích otevřen k individuální modlitbě a přijetí svátostí, svátosti smíření a svatého přijímání, v čase 13:00-16:00. Můžete využít pár stručných podnětů, jak slavit neděli bez možnosti slavení eucharistie. Lze také využít návod na bohoslužbu v rodině pro dospělé nebo návod na bohoslužbu v rodině s dětmi. Samozřejmě také doporučujeme duchovní svaté přijímání. Při mši svaté v neděli v 9:30 bude možné vytvořit duchovní společenství kolem oltáře díky přímému přenosu z farního kostela.

Víkendovka „Svatí superhrdinové“ 9.-11.10.

Víkendovka „Svatí superhrdinové“ 9.-11.10.

Všechny mladé lidi ve věku 11 – cca 15 let srdečně zveme na víkendovku do Nazareta, jejímž tématem budou svatí. Víkendovka bude, dá-li Bůh, v termínu 9.-11. 10., přihlásit se na ni můžete zde a plakátek si můžete stáhnout zde. Srdečně zveme!

Aktualizace 5. 10. 2020: s lítostí oznamujeme, že z důvodu přijatých opatření se bohužel víkendovka nebude moci uskutečnit. Přejeme všem pevné zdraví, hojnost Božího požehnání a těšíme se na víkendovky, které budou v budoucnu.

Ohlášky 26. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Z ohlášek vybíráme tři pozvání:

  • V pondělí bude Národní svatováclavská pouť, mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi bude v 10:00. Je třeba si vzít s sebou roušku, bez roušky nebude možné se slavnostní bohoslužby účastnit.
  • V úterý srdečně zveme na večer chval, který bude v kostele sv. Jakuba po mši sv. do cca 20:00.
  • Příští neděli zveme na akci Požehnání zvířatům a rodinám, ve kterých žijí, které bude na Kostelním náměstí v Kunraticích na svátek sv. Františka v neděli 4. 10. v 15:00.

Požehnání Mariánského sloupu

Požehnání Mariánského sloupu

Srdečně zveme na slavnost požehnání obnoveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, které se uskuteční o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. 8. Od 10:00 bude slavnostní mše svatá v Týnském chrámu, a kolem poledne bude sloup požehnán.

Můžete si stáhnout letáček s novénou při příležitosti požehnání Mariánského sloupu, a kartičku s modlitbou a obrázkem Mariánského sloupu nebo kartičku s modlitbou a obrázkem Panny Marie Rynecké.

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

  • Srdečně zveme na primiční mši svatou, kterou bude mít Miro dnes v 15:00 v kostele sv. Prokopa v Praze na Žižkově.
  • Srdečně zveme také na mši svatou s poděkováním za rok v naší farnosti ve středu 24. 6. v 18:00 v kostele v Kunraticích. Po mši sv. bude příležitost přijmout novokněžské požehnání a bude také setkání farnosti a občerstvení v Nazaretě a na zahradě.

Ohlášky 11. neděle v mezidobí

Ohlášky 11. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

  • Srdečně zveme na kněžské svěcení v katedrále sv. Víta v sobotu 20. 6. v 10:00, ke kněžské službě bude vysvěcen i jáhen Miro.
  • Srdečně zveme na primiční mši svatou, kterou bude mít Miro v neděli 21. 6. v 15:00 v kostele sv. Prokopa v Praze na Žižkově.
  • Srdečně zveme i na mši svatou s poděkováním za rok v naší farnosti ve středu 24. 6. v 18:00 v kostele v Kunraticích. Po mši sv. bude příležitost přijmout novokněžské požehnání a bude také setkání farnosti a občerstvení v Nazaretě a na zahradě.