Finanční dary pro farnost

Budeme velmi vděční za Vaše finanční dary – bez nich jen těžko můžeme jako farnost fungovat. Finanční dary je možné zaslat na účet farnosti 76224369/0800. Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení, které je možné uplatnit v rámci daňového přiznání.

Pokud se rozhodnete farnosti darovat nějakou částku, prosíme, abyste ve zprávě pro příjemce uvedli následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště a informaci, že jde o dar. Ulehčíte nám tím případnou přípravu potvrzení o přijetí daru.

Např. 10 000 Kč, Josef Novák, 1.1.1950, Na Hroudě 5, 143 00 Praha 4, dar.

Za všechny vaše dary velmi děkujeme.