Archiv měsíce

Slavnost Matky Boží Panny Marie

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde. Krátký pozdrav otce arcibiskupa najdete zde.

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílí na životě farnosti. A to nejen v souvislosti s vánočními svátky, ale i během celého roku: kostelnicím, varhaníkům, zpěvákům, kapele, ministrantům, čtenářům, katechetům, těm, kteří zajišťují květiny a výzdobu, těm, kdo pomáhají s úklidem, zpracovávají účetnictví, počítají sbírky, těm, kteří přijali službu ve farní ekonomické nebo pastorační radě, kteří pomáhají s Tříkrálovou sbírkou a vůbec všem, kteří se podílejí pomocí i finančně. V neposlední řadě velmi děkujeme těm, kteří se za farnost a duchovní ve farnosti modlí.

Všem přejeme krásný a požehnaný nový rok!

 

Slavnost Narození Páně

Slavnost Narození Páně

Ohlášky této neděle, na kterou připadá Slavnost Narození Páně, si můžete přečíst zde.

Pořad bohoslužeb je tento týden následující:

 • 24. 12. na Štědrý den mše svaté v 15:00 a v 17:00 v Kunraticích a ve 24:00 v Kunraticích a v Hrnčířích
 • 25. 12. na Boží hod Vánoční mše svaté v Kunraticích v 8:00 a v 10:00 a v Hrnčířích v 11:00
 • 26. 12. v pondělí mše svaté v 9:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích
 • 27. 12. – 30. 12. od úterý do pátku mše svaté v 18:00 v Kunraticích
 • 31. 12. v sobotu mše svatá společně s křesťanskou vietnamskou komunitou v 16:00 v Kunraticích
 • 1. 1. 2023 v neděli na Nový rok mše svaté v 8:00, v 10:00 a v 18:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích.

Chtěli bychom všem popřát požehnané vánoční svátky a hojnost Božího pokoje a radosti z narození našeho Spasitele! 

Přihlašování na Lisabon 2023

Světový den mládeže (SDM) je setkání mladých lidí z celého světa s papežem. SDM otevírá své dveře všem bez ohledu na to, jak jsou církvi blízcí nebo vzdálení. Dny v diecézích se budou konat od 26. do 31. července 2023, setkání v Lisabonu bude od 1. do 6. srpna 2023. Pro poutníky na Světové dny mládeže se připravuje bohatý program. Poutníci se setkají s portugalskou církví, poznají místní kulturu a spiritualitu, stráví čas v hostitelských rodinách. Cílem setkání je zažít pravou křesťanskou radost, povzbudit a prohloubit svůj duchovní život a získat nadšení a motivaci do všedních dní. Vyvrcholením setkání je společné slavení vigilie a mše svaté s papežem Františkem.

Na setkání se mohou přihlásit mladí ve věku 16-30 let. Mladší 18 let musí vyplnit kartu mladších s osobou, která za ně ponese odpovědnost. Starší 30 let se mohou hlásit pouze do přípravného týmu.

Přihlašování probíhá vyplněním přihlašovacího formuláře na webu https://www.svetovednymladeze.cz a zaplacením nevratné zálohy 5 000 Kč. Při jejím zaplacení do 20. prosince 2022, bude u doplatku sleva 1 000 Kč. Ze zaplacených záloh uhradíme účastnické poplatky v Lisabonu.

Cena za plánovanou společnou leteckou dopravu je garantována jen dočasně a jen omezeném počtu míst. Z důvodu jednání s leteckými společnostmi potřebujeme znát co nejdříve počet poutníků. V případě pozdního přihlášení (od ledna 2023) nemůžeme zaručit dobrou cenu letenky, nebo volné místo v letadle. Jednotlivé akční letenky (často s více přestupy) od různých leteckých společností mohou být levnější než naše hromadné, ale jsou jen v omezeném termínu a omezeném počtu míst. Samozřejmě můžete využít i této varianty k cestě do Portugalska.

Pražský arcibiskup rozhodl podpořit mladé lidi z pražské arcidiecéze, kteří se přihlásí přes Sekci pro mládež ČBK částkou 5 000 Kč. O tuto částku není třeba žádat, bude předána Sekci pro mládež automaticky pro každého přihlášeného z pražské arcidiecéze. Pokud požádají mladí lidé z početných rodin o další příspěvek, bude poskytnuta sleva na druhé dítě 25% a na třetí a další 50%.

Nabízíme tyto varianty prožití Světových dnů mládeže:

– Poutní balíček SDM a Dny v diecézích (26. července – 6. srpna 2023); společnou leteckou dopravu do Portugalska a zpět (ubytování; strava; veškerá doprava – letecky z ČR do Portugalska + z letiště na Dny v diecézi a zpět do Lisabonu + MHD Lisabon; pojištění; vybavení poutníka (předpokládaný obsah: taška, pláštěnka, šátek, …) a vstup na mezinárodní i český program, poplatek do Fondu solidarity) – odhadovaná celková cena 22 000 Kč.

– Poutní balíček SDM (1. srpna – 6. srpna); společnou leteckou dopravu do Portugalska a zpět (ubytování; strava; doprava – letecky z ČR do Portugalska + MHD Lisabon; pojištění; vybavení poutníka (předpokládaný obsah: taška, pláštěnka, šátek, …) a vstup na mezinárodní i český program, poplatek do Fondu solidarity) – odhadovaná celková cena 20 000 Kč.

– Poutní balíček SDM a Dny v diecézích (26. července – 6. srpna); bez dopravy (ubytování; strava; MHD Lisabon; pojištění; vybavení poutníka (předpokládaný obsah: taška, pláštěnka, šátek, …) a vstup na mezinárodní i český program; NEOBSAHUJE dopravu na Dny v diecézi a zpět do Lisabonu, poplatek do Fondu solidarity) – celková cena 10 000 Kč.

– Poutní balíček SDM (1. srpna – 6. srpna); bez dopravy (ubytování; strava; MHD Lisabon; pojištění; vybavení poutníka (předpokládaný obsah: taška, pláštěnka, šátek, …) a vstup na mezinárodní i český program, poplatek do Fondu solidarity) – celková cena 8 000 Kč.

Věříme, že účast na Světových dnech mládeže je zážitek na celý život a rádi bychom tuto zkušenost umožnili, co nejvíce mladým lidem. Budeme rádi za každou pomoc i podporu, jak finanční, tak modlitební. Přispět můžete buď darem na náš účet: 2602177857/2010 (na vyžádání vystavíme darovací smlouvu), nebo podpořit konkrétní mladé ve vaší farnosti.

3. neděle adventní

3. neděle adventní

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Třetí část pastýřského listu otce arcibiskupa najdete zde.

Vybíráme z ohlášek:

 • V sobotu srdečně zveme na duchovní obnovu v naší farnosti. Po rorátní mši svaté od 7:00 bude následovat snídaně a vlastní program obnovy do poledne. Obnovu povede P. Jaroslav Brož a dá-li Bůh, obnova proběhne ve vytopených prostorách.
 • Srdečně zveme všechny mladé lidi na Světové setkání mládeže do Lisabonu v létě 2023, více informací na českém webu setkání. Můžete se také mrknout na oficiální web setkání.

2. neděle adventní

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Kromě pravidelných bohoslužeb a setkání bychom chtěli upozornit na následující:

 • Dnes v neděli večer na mši svatou v 18:00 v Kunraticích je pozván vietnamskou křesťanskou komunitou otec biskup Zdenek Wasserbauer, srdečně zveme také farníky. Mše svatá bude sloužena v českém jazyce, části budou ve vietnamštině.
 • Tuto sobotu v 17:00 bude v kostele svatého Jakuba koncert duchovní hudby.
 • Příští neděli v 16:00 bude v kostele svatého Jakuba druhý koncert duchovní hudby, pořádaný ve spolupráci s MČ Praha-Kunratice, můžete si prohlédnout plakátky na vývěsce nebo zde.

Již nyní bychom chtěli srdečně pozvat na duchovní obnovu v naší farnosti v sobotu 17. 12. Obnova začne slavením rorátní mše svaté v 7:00 a bude trvat během dopoledne. Obnovou nás provede P. Jaroslav Brož. Srdečně zveme!

Můžete se vrátit k pastýřskému listu, který byl čten dnes při mších svatých. Jde o druhou část trojdílného pastýřského listu, který si otec arcibiskup přeje číst právě na první tři neděle adventní.