Archiv měsíce

13. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

V sobotu bude uveden do úřadu nový pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner, slavnostní mše svatá v katedrále s intronizací bude v 10:00. Jsme srdečně zváni!

Při mších svatých je dnes čten pastýřský list otce kardinála, můžete se k němu vrátit zde.

12. neděle v mezidobí

12. neděle v mezidobí

Ohlášky z této neděle jsou k dispozici zde.

V sobotu 18. 6. se uskutečnilo putování otců s dětmi na Sázavu, velmi se vydařilo. Příští rok bychom chtěli putování opět zorganizovat, přesný termín se ještě upřesní.

Upozorňujeme, že ve čtvrtek 23. 6. budeme slavit o den dopředu přeloženou slavnost Narození sv. Jana Křtitele a v pátek 24. 6. budeme slavit slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Srdečně zveme!

Slavnost Nejsvětější Trojice

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně: slavnostní mše svatá z této slavnosti bude v 17:00 v katedrále sv. Víta a po mši svaté bude následovat eucharistické procesí po Hradčanském náměstí. Tomuto společnému slavení by se měla dát přednost před bohoslužbami v jednotlivých pražských farnostech (viz ACAP 2022/05). Zveme tedy k společnému slavení s našimi biskupy do katedrály. Pravidelné setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry tedy ve čtvrtek nebude. Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit společného slavení v katedrále, bude také mše svatá v 18:00 ve farním kostele, po které bude adorace s modlitbou nešpor.

V sobotu se uskuteční putování otců s dětmi: srdečně zveme. Jak bylo již uvedeno ve farních zprávách, pojedeme z nádraží Praha-Vršovice vlakem v 8:26, sraz v 8:00 na nádraží Praha-Vršovice (lze tam dojet přímým autobusem 193, který jede v 7:28 ze zastávky Kunratická škola). Společně půjdeme několik km pěšky na Sázavu, kde putování zakončíme společnou mší svatou.

Slavnost Seslání Ducha svatého

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Můžete si také prohlédnout fotogalerii z prvního svatého přijímání, odkaz na webu naší farnosti v sekci fotogalerie nebo zde. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu této krásné slavnosti podíleli.