Archiv měsíce

4. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Velice děkujeme všem, kteří se podíleli na vyklízení staré fary. Jak kostelnicím za pomoc během všedních dní posledního lednového týdne, tak farníkům za pomoc při včerejší brigádě. Díky vašemu nasazení se podařilo celou starou faru vyklidit.

V sobotu srdečně zveme do katedrály na jáhenské svěcení, svěcení přijme, dá-li Bůh, bohoslovec naší arcidiecéze Michal Hladík. Podpořme jej modlitbou, ale také účastí. Svěcení začne v katedrále v 15:00.

Informujeme, že letos se v rámci Tříkrálové sbírky v naší farnosti vybralo 46.030 Kč. Děkujeme Oliveru Macháčkovi, který sbírku za kunratickou farnost koordinoval, a všem koledníkům, kteří se podíleli na koledování.

3. neděle v mezidobí

3. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Dnešní neděle je také nedělí Božího slova, buďme Pánu vděční za Písmo, které jako křesťané máme, a za to, že můžeme každý den Písmo číst a s Písmem v ruce se modlit. Při příležitosti neděle Božího slova lze přispět na České katolické biblické dílo a Českou biblickou společnost. Pokud byste tak chtěli učinit, můžete si vzít letáčky s přiloženou složenkou a krátkou informací mezi tiskovinami.

V pátek večer a v sobotu během dne bychom chtěli uspořádat farní brigádu a vyklidit starou faru, aby byla připravena na zahájení rekonstrukce. Prosíme ochotné farníky (jak z Kunratic, tak z Hrnčíř) o pomoc. Je možné přiložit ruku k dílu v pátek večer nebo v sobotu během dne, prosíme, zda by se ochotní farníci mohli ozvat otci Vojtěchovi, aby bylo následně možné domluvit vyhovující čas pomoci a práce zkoordinovat. Pro informaci, již běží výběrové řízení na zhotovitele.

2. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Nezapomeňme, že týden od 18. do 25. 1. je týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl v modlitbě, a to jak v rovině jednoty mezi církevními denominacemi, tak také v rovině jednoty v rámci katolické církve a jednotlivých farností a společenství.

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý, mše svaté od pondělí do pátku v 18:00 a mše svatá v sobotu bude v 8:00. V neděli jsou mše svaté v 8:00 a v 10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích.

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně

Dnes slavíme na neděli přeloženou slavnost Zjevení Páně. Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Děkujeme všem: kteří se jakkoliv podílí na životě farnosti. A to nejen v souvislosti s vánočními svátky, ale i během celého roku: kostelnicím, varhaníkům, zpěvákům, ministrantům, čtenářům, katechetům, těm, kteří zajišťují květiny a výzdobu, těm, kteří pomáhají s úklidem, zpracovávají účetnictví, počítají sbírky, těm, kdo přijali službu ve farní ekonomické a pastorační radě, kteří pomáhají s Tříkrálovou sbírkou a vůbec všem, kteří se podílejí pomocí i finančně. V neposlední řadě velmi děkujeme těm, kteří se za farnost a duchovní ve farnosti modlí.

Pokud byste se chtěli vrátit k pastýřskému listu pana kardinála, který byl čten na Nový rok, můžete zde.