Archiv měsíce

3. neděle v mezidobí

3. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Dnešní neděle je také nedělí Božího slova, buďme Pánu vděční za Písmo, které jako křesťané máme, a za to, že můžeme každý den Písmo číst a s Písmem v ruce se modlit. Při příležitosti neděle Božího slova lze přispět na České katolické biblické dílo a Českou biblickou společnost. Pokud byste tak chtěli učinit, můžete si vzít letáčky s přiloženou složenkou a krátkou informací mezi tiskovinami.

V pátek večer a v sobotu během dne bychom chtěli uspořádat farní brigádu a vyklidit starou faru, aby byla připravena na zahájení rekonstrukce. Prosíme ochotné farníky (jak z Kunratic, tak z Hrnčíř) o pomoc. Je možné přiložit ruku k dílu v pátek večer nebo v sobotu během dne, prosíme, zda by se ochotní farníci mohli ozvat otci Vojtěchovi, aby bylo následně možné domluvit vyhovující čas pomoci a práce zkoordinovat. Pro informaci, již běží výběrové řízení na zhotovitele.

2. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Nezapomeňme, že týden od 18. do 25. 1. je týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl v modlitbě, a to jak v rovině jednoty mezi církevními denominacemi, tak také v rovině jednoty v rámci katolické církve a jednotlivých farností a společenství.

Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu Páně

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý, mše svaté od pondělí do pátku v 18:00 a mše svatá v sobotu bude v 8:00. V neděli jsou mše svaté v 8:00 a v 10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích.

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně

Dnes slavíme na neděli přeloženou slavnost Zjevení Páně. Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Děkujeme všem: kteří se jakkoliv podílí na životě farnosti. A to nejen v souvislosti s vánočními svátky, ale i během celého roku: kostelnicím, varhaníkům, zpěvákům, ministrantům, čtenářům, katechetům, těm, kteří zajišťují květiny a výzdobu, těm, kteří pomáhají s úklidem, zpracovávají účetnictví, počítají sbírky, těm, kdo přijali službu ve farní ekonomické a pastorační radě, kteří pomáhají s Tříkrálovou sbírkou a vůbec všem, kteří se podílejí pomocí i finančně. V neposlední řadě velmi děkujeme těm, kteří se za farnost a duchovní ve farnosti modlí.

Pokud byste se chtěli vrátit k pastýřskému listu pana kardinála, který byl čten na Nový rok, můžete zde.