Archiv měsíce

22. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Jsou k dispozici přihlášky na náboženství s podrobnějšími informacemi a rozvrhem hodin pro rodiče a děti, srdečně zveme. Náboženství začne v týdnu od 19. 9. Přihlášky si můžete stáhnout zde.

Přejeme všem krásný a požehnaný závěr prázdnin a radostný začátek nového školního roku!

21. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Při obou mších svatých v neděli 4. 9. v Kunraticích budeme prosit o dary Ducha svatého do nového školního a akademického roku. V závěru mší svatých bude požehnání žákům, studentům, učitelům i dalším pedagogickým pracovníkům, rozloučíme se se Štěpánem Sirovátkou, který v naší farnosti rok působil, a přivítáme jáhna Michala Hladíka, který byl ustanoven v naší farnosti od 1. 8. Dobroty k farní kávě budou tuto neděli obzvlášť vítané.

19. neděle v mezidobí

19. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V týdnu 24. – 29. 7. proběhl na Hoře Matky Boží v Králíkách Taxiway camp, v týdnu 31. 7. – 6. 8. Runway camp. Oba campy se vydařily a byly pro účastníky povzbuzením ve víře. Děkujeme za všechny modlitby!

Všechny mladé lidi bychom chtěli pozvat na Celostátní setkání mládeže do Hradce Králové, více info na webu www.celostatnisetkanimladeze.cz. Setkání proběhne již tento týden, prosím pamatujme na jeho zdárný průběh v modlitbě! Plakátek si můžete prohlédnout zde.