2. neděle postní

2. neděle postní

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Otcové biskupové vydali list, který reflektuje další rozvolňování v opatřeních proti pandemii covid-19. List si můžete přečíst zde. Opět bychom chtěli pozvat vás i vaše blízké ke společnému slavení eucharistie. Zvláště nedělní slavení eucharistie je pro nás křesťany něčím velmi důležitým.

Nezapomeňme, že v sobotu bude slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Mše svatá v Kunraticích bude v 18:00, srdečně zveme.

Zvláště v těchto dnech vyzýváme ke zvýšenému úsilí v modlitbě, zvláště modlitbě růžence, k účasti na mších svatých a eucharistických adoracích: modleme se za mírové řešení situace na Ukrajině a za trvalý a spravedlivý mír na celém světě. Vyzýváme také ke konkrétní pomoci uprchlíkům a těm, na které dolehlo zlo války, samozřejmě podle vašich možností a okolností. Buďme křesťany, kterým není lhostejné, co se děje kolem nich, a kteří mají otevřené srdce.

Na finanční i materiální pomoci Ukrajinským lidem v nouzi se můžete podílet také prostřednictvím sbírek Charity České republiky a Arcidiecézní charity Praha: