Zasvěcení Ruska a Ukrajiny

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny

Dnes, o slavnosti Zvěstování Páně, zasvětí papež František během kajícího obřadu, kterému bude předsedat, lidstvo, zvláště pak Rusko a Ukrajinu, Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Bohoslužba začne v Římě v bazilice svatého Petra v 17:00, samotný úkon zasvěcení bude v cca 18:30.

Můžete si přečíst modlitbu zasvěcení spolu s průvodním dopisem papeže Františka.

Také v Praze-Kunraticích se k tomuto zasvěcení připojíme, a to při mši svaté v 18:00 v kostele svatého Jakuba. Srdečně zveme k účasti na této velmi důležité události.

Pro ukrajinsky mluvící věřící je k dispozici také překlad modlitby zasvěcení do ukrajinštiny.