3. neděle postní

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V pátek bude slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá v Kunraticích bude v obvyklých 18:00. Slavnost Zvěstování Páně je určitě příležitostí zúčastnit se slavení mše svaté. Tento pátek Svatý otec František chce zasvětit Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému srdci Panny Marie, a to při kající bohoslužbě od 17:00. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kard. Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce. K tomuto modlitebnímu setkání, které by se na přání papeže mělo uskutečnit i v katedrálách, mariánských svatyních, farních i řeholních společenstvích po celém světě, zve Svatý otec spolu s biskupy také všechny věřící. Také my se v Kunraticích k této iniciativě přidáme, a to při mši svaté v 18:00.