Archiv rubriky

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Dnes v neděli nebude mše svatá přenášena prostřednictvím přímého přenosu, srdečně zveme všechny ke společnému slavení na Kostelní náměstí v 10:00. Mše svatá bude pod širým nebem a není třeba se na ni předem přihlašovat.

Prosíme, abyste při účasti na mši svaté dbali na všechna protiepidemická opatření: desinfekci rukou při vstupu na náměstí, zakrytí úst a nosu respirátorem FFP2 nebo obdobným a rozestupy alespoň 2m, nejste-li z jedné domácnosti. V závěru bohoslužby budou žehnány pokrmy.

Děkujeme všem, kteří se při slavení Velikonoc aktivně zapojili do příprav a průběhu slavení.

Na velikonoční pondělí budou mše svaté opět v kostele, prosím přihlašujte se u otce Vojtěcha, mobil 732 106 466. Určitě bude v Kunraticích mše svatá v 9:30, v případě zájmu také mše svaté v 8:00 a v 11:00.

Srdečně zveme všechny zájemce na prezentaci projektu adaptace Nazareta, která se uskuteční online v úterý 6. dubna ve 20:15. Setkání proběhne prostřednictvím google meet a zúčastnit se můžete v daný den a čas po kliknutí na odkaz zde.

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Květná neděle

Květná neděle

V neděli v 9:30 bylo možné sledovat přímý přenos bohoslužby z kostela v Kunraticích zde.

Příležitost ke svátosti smíření bude v neděli odpoledne v čase 15:00-17:00, v pondělí a v úterý v časech 16:00-18:00 a 19:00-21:00. Před obřady Velikonočního třídenní se zpovídat nebude.

PŘEHLED VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB V KUNRATICÍCH

Během velikonočního třídenní budeme slavit nejdůležitější bohoslužby venku na Kostelním náměstí, abychom se mohli účastnit ve větším počtu a zároveň dostáli všem protiepidemickým opatřením a minimalizovali tak riziko šíření viru.

  • Zelený čtvrtek 1. 4. – mše svatá na památku večeře Páně v 18:00 na Kostelním náměstí
  • Velký pátek 2. 4.  – Velkopáteční obřady v 18:00 na Kostelním náměstí
  • Bílá sobota 3. 4.  – Velikonoční vigilie v 19:30 na Kostelním náměstí
  • Neděle velikonoční 4. 4. – slavnostní mše svatá v 10:00 na Kostelním náměstí

Na tyto bohoslužby není potřeba se předem přihlašovat. Srdečně zveme a zároveň prosíme, abyste dbali na všechna protiepidemická opatření: desinfekci rukou, zakrytí úst a nosu respirátorem FFP2 a rozestupy alespoň 2m, nejste-li z jedné domácnosti.

Rozpis všech bohoslužeb a časy otevřeného kostela svatého Jakuba v Kunraticích si můžete přečíst v ohláškách níže a také v dubnových farních zprávách.

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

2. neděle postní

2. neděle postní

Zde bylo možné sledovat přímý přenos nedělní mše svaté v 9:30 z kunratického kostela.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Poděkování za účast na Tříkrálové sbírce si můžete přečíst zde.

Dá-li Bůh, chtěli bychom letos realizovat stavební úpravu fary, tzv. adaptaci Nazareta. Budeme vděční za všechny finanční dary na tento účel i za vaše modlitby, aby dobrý Bůh provázel uskutečnění záměru svým požehnáním.

1. neděle postní

1. neděle postní

Uskutečnil se přímý přenos nedělní mše svaté v 9:30 z kunratického kostela.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Rádi bychom upozornili na to, že v postní době se v pátek přede mší svatou v Kunraticích (tedy v 17:30) a v neděli přede mší svatou v Hrnčířích (tedy v 10:30) modlíme pobožnost křížové cesty. Srdečně zveme.

Dá-li Bůh, chtěli bychom letos realizovat stavební úpravu fary, tzv. adaptaci Nazareta. Budeme vděční za všechny finanční dary na tento účel i za vaše modlitby, aby dobrý Bůh provázel uskutečnění záměru svým požehnáním.

Popeleční středa

Popeleční středa

Na Popeleční středu bylo možno sledovat přímý přenos mše svaté z farního kostela v 18:00.

Dovolujeme si připomenout, že pro osobní účast na mši svaté na Popeleční středu je třeba se předem přihlásit u otce Vojtěcha, mobil 732 106 466, abychom dostáli platným epidemickým opatřením. Mše svaté budou v kunratickém kostele ve 14:00, 16:00, 18:00 a 20:00.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci a v souladu s rozhodnutím Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kněz po požehnání popela řekne všem přítomným příslušnou formuli a pak bude udílet popelec v tichosti, ne znamením kříže na čelo, ale sypáním popela na hlavu (tedy původním způsobem). Můžete tuto skutečnost vzít na vědomí při výběru oblečení, ženy při případném výběru pokrývky hlavy. Můžete si přečíst nótu, upravující liturgický obřad udělování popelce: Nóta o Popeleční středě 2021.

Můžete si také přečíst poselství papeže Františka k postní době: Poselství k postní době 2021.