Archiv rubriky

Noc kostelů 12. 6. 2020

Noc kostelů 12. 6. 2020

Jako každý rok i letos se naše farnost připojí k projektu Noc kostelů. Najděte si čas, přijďte nahlédnout do našich kostelů a pozvěte také ty, pro které by mohla být návštěva kostela inspirativní. V kostele svatého Jakuba bude k dispozici, podobně jako minulý rok, razítko s vyobrazením kostela. Více informací o akci naleznete na webu Noci kostelů.

Srdečně zveme na program v naší farnosti. Více na plakátcích zde:

Ohlášky 7. neděle velikonoční

Ohlášky 7. neděle velikonoční

Ohlášky 7. neděle velikonoční si můžete přečíst zde.

  • Srdečně zveme na Svatodušní vigilii s udílením křtu, biřmování a prvního svatého přijímání dospělých v sobotu 30. 5. večer ve 20:00 v kostele sv. Jakuba.
  • Srdečně zveme na mši svatou a májovou pobožnost pod širým nebem u kapličky ve Zdiměřicích příští neděli 31. 5. v 11:00, mše svatá v Hrnčířích ten den nebude.

Kněžské svěcení a primice Miro

Kněžské svěcení a primice Miro

Milí farníci,

dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na své kněžské svěcení a slavení primiční mše svaté. Všechny podstatné informace naleznete v pozvánce.

Po primici s farností sv. Prokopa na pražském Žižkově připravujeme občerstvení v prostorách Sladkovského gymnázia. Abychom mohli lépe odhadnout množství všech dobrot, které pro vás chceme připravit, prosím vás o vyplnění krátkého formuláře o vaší účasti na občerstvení zde.

Přijměte můj upřímný dík za vaši podporu, povzbuzení a jakoukoli pomoc jak duchovní, tak materiální během své jáhenské praxe zde v Kunraticích. Za celý tento krásný rok svého působení ve zdejší farnosti bych chtěl spolu s vámi děkovat při děkovné mši svaté ve středu 24. 6. od 18.00 ve farním kostele sv. Jakuba Staršího. Uvědomuji si s bázní, že bez Hospodina a dobrých přátel kolem sebe bych tuto cestu nezvládl ujít.

Těším se na vás!

Miro Auxt

4. neděle velikonoční 3. 5.

Nedělní ohlášky si můžete přečíst zde. Uskutečnil se přímý přenos mše svaté v 9:30.

Připomínáme, že na nedělní mši svatou do Kunratic je třeba se předem přihlásit u otce Vojtěcha, který také sdělí možnosti, na které mše svaté je ještě aktuálně volná kapacita. Přihlašování je možné osobně v kostele nebo telefonicky či pomocí SMS (732 106 466). Mše svaté budou, dá-li Bůh, v kostele sv. Jakuba v tyto časy:

  • nedělní mše sv. v sobotu večer v 18:00 a 20:00
  • nedělní mše sv. v neděli v 8:00, 9:30 (s přímým přenosem), 11:00 a 18:00

V případě, že bude na některou mši svatou naplněn počet 15 přihlášených účastníků, bude možné se přihlásit na mši svatou v jiný čas. V případě většího zájmu je možné domluvit také přidání další mše svaté, např. v neděli ve 20:00.

Mše svatá v Hrnčířích bude v neděli v 11:00 (do 15 lidí podle toho, kdo přijde dříve).

Kostel v Kunraticích bude otevřen k osobní modlitbě a přijetí svátostí v neděli 15:00-17:00.

Farní zprávy květen 2020

Farní zprávy květen 2020

Farní zprávy na měsíc květen jsou k dispozici zde.

Můžete si také přečíst list papeže Františka všem věřícím k měsíci květnu, v kterém zve k modlitbě růžence. Součástí listu jsou také dvě modlitby k Panně Marii. Celý list i modlitby jsou k dispozici zde.

2. neděle velikonoční 19. 4. 9:30

2. neděle velikonoční 19. 4. 9:30

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté 2. neděle velikonoční v 9:30.

Ohlášky 2. neděle velikonoční si můžete přečíst zde.

Abychom se mohli duchovně opravdu spojit okolo oltáře našeho farního kostela, můžete zkusit při sledování živého vysílání některá doporučení, jak prožít bohoslužbu v přímém přenosu lépe:
  • Pokud sledujete z přenosného zařízení, můžete si pro sledování v bytě nebo v domě najít co nejvhodnější místo. Například tam, kde se obvykle modlíte.
  • I když budete doma, doporučujeme pro dnešní slavnost zvolit slavnostní oblečení.
  • Příprava místa – místo, kde přenos sledujete, můžete nejen poklidit, ale také například ztlumit osvětlení, neplánovat hlučné spotřebiče (myčka, pračka, sušička), pokud jsou v blízkosti.
  • Pokud jste z Kunratic, můžete 5 minut před začátkem bohoslužby otevřít okno a slyšet zvony.
  • Můžete vypnout vyzvánění svého telefonu a telefon nebudete mít během přenosu u sebe.
  • Můžete přepnout do režimu celé obrazovky, aby Vás méně rušila nabídka jiných videí.

V časech 11:00-13:00 a 15:00-17:00 můžete navštívit kostel k osobní modlitbě a ke svatému přijímání.

Velikonoční pondělí 13. 4. 9:30

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté z kunratického kostela, další bude 2. neděli velikonoční v 9:30.

Zveme k tomu, abyste si udělali fotku při vaší účasti na mši svaté, třeba jako rodina (pochopitelně i s vámi jako účastníky přímého přenosu) a poslali ji otci Vojtěchovi. Fotogalerie, kterou vytvoříme, může být krásným vzájemným povzbuzením, že i přes fyzické rozdělení a nemožnost slavit společně v kostele jsme duchovně sjednoceni kolem oltáře!

Dnes bude kostel otevřen v časech 11:00-13:00 a 15:00-17:00, jako v neděli.