Archiv rubriky

Ohlášky 23. neděle v mezidobí

Ohlášky 23. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Při mších svatých si budeme vyprošovat dary Ducha svatého do celého nového školního roku. Žákům i učitelům budeme vyprošovat zvláštní Boží požehnání. Odpoledne bude farní setkání na zahradě v 15:00, přijďte v neformálním oblečení. Nebudou chybět soutěže pro děti i dospělé, kteří budou chtít.

Včera byl v pražské katedrále k jáhenské službě vysvěcen Václav Šustr, který bude jako jáhen působit v Kralupech nad Vltavou.

Noc v Nazaretě 19.-20. 9.

Noc v Nazaretě 19.-20. 9.

Srdečně zveme děti od cca 2. do cca 7. třídy na další Noc v Nazaretě, která tentokrát nese název Po stopách svatého Václava a bude 19.- 20. 9. Plakátek si můžete stáhnout zde.

Více informací rádi poskytnou otec Vojtěch nebo katecheté naší farnosti. Přihlašování je možné u otce Vojtěcha nebo katechetky Jany Vargové, a to do 16. 9. Všechny děti jsou vítány!

Ohlášky 22. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Již nyní srdečně zveme na mši svatou 6. 9. v 9:30 s požehnáním žákům a učitelům, při kterých budeme prosit o dary Ducha svatého do celého nového školního roku. Odpoledne od 15:00 srdečně zveme k farnímu setkání v Nazaretě a na zahradě s grilováním (na toto setkání doporučujeme přijít v neformálním oblečení). Přijďte klidně již dříve, od 14:00.

Můžete si také přečíst Poselství papeže Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření 2020.

Rozvrh náboženství 2020/2021

Rozvrh náboženství 2020/2021

Máme velkou radost, že vám v naší farnosti můžeme opět nabídnout výuku náboženství a další programy pro děti. Přestože tíha odpovědnosti v otázce křesťanské výchovy leží především na rodičích, rádi v tomto nelehkém, ale krásném úkolu chceme nabídnout pomoc.

Letos bychom chtěli nabídnout pro děti do 5. třídy setkávání ve čtyřech skupinách:

 • Děti před prvním svatým přijímáním (školka – cca 2. třída ZŠ)
  • ÚTERÝ 17:00-17:50, Mirjam Hlaváčová, 732503277, mirjam.hlavacova@gmail.com
 • Příprava na první svaté přijímání (cca 2. – 3. třída ZŠ, po dohodě i mladší nebo starší)
  • ÚTERÝ 17:00-17:50, P. Vojtěch Smolka, 732106466, smolka.vojtech@gmail.com
 • Mladší děti, které již absolvovaly přípravu na první svaté přijímání (cca 3. – 4. třída ZŠ)
  • PONDĚLÍ 17:00-17:50, Ali Váchalová, 731625940, alieliska@seznam.cz
 • Starší děti, které již absolvovaly přípravu na první svaté přijímání (cca 4. – 6. třída ZŠ)
  • PONDĚLÍ 17:00-17:50, Jana Vargová, 724550573, vargovajana@seznam.cz

Děti od 6. třídy a mladé (2. stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií) srdečně zveme na „spolčo“ – nebude-li řečeno jinak, spolčo bude v Nazaretě 2. a 4. středy v měsíci od 19:00 do cca 20:30.

Přihlášku a informace si můžete stáhnout zde: Náboženství Kunratice – přihláška 2020-2021.

Výuka začne v týdnu od 21. 9., první spolčo bude 23. 9.

Věříme, že čas, který vložíme do vztahu s Bohem, duchovního růstu a poznávání vlastní víry není ztracený. Využijme možnosti ve víře se vzdělávat a duchovně růst.

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

 • Srdečně zveme na primiční mši svatou, kterou bude mít Miro dnes v 15:00 v kostele sv. Prokopa v Praze na Žižkově.
 • Srdečně zveme také na mši svatou s poděkováním za rok v naší farnosti ve středu 24. 6. v 18:00 v kostele v Kunraticích. Po mši sv. bude příležitost přijmout novokněžské požehnání a bude také setkání farnosti a občerstvení v Nazaretě a na zahradě.

Ohlášky 11. neděle v mezidobí

Ohlášky 11. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

 • Srdečně zveme na kněžské svěcení v katedrále sv. Víta v sobotu 20. 6. v 10:00, ke kněžské službě bude vysvěcen i jáhen Miro.
 • Srdečně zveme na primiční mši svatou, kterou bude mít Miro v neděli 21. 6. v 15:00 v kostele sv. Prokopa v Praze na Žižkově.
 • Srdečně zveme i na mši svatou s poděkováním za rok v naší farnosti ve středu 24. 6. v 18:00 v kostele v Kunraticích. Po mši sv. bude příležitost přijmout novokněžské požehnání a bude také setkání farnosti a občerstvení v Nazaretě a na zahradě.