Archiv rubriky

22. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Příští neděli při mších svatých si budeme vyprošovat dary Ducha svatého do nového školního, resp. akademického roku a v závěru mše svaté bude žehnáno žákům a učitelům. Odpoledne od 15:00 bude farní setkání, při kterém bude příležitost se přivítat s bohoslovcem Štěpánem Sirovátkou, který bude jeden rok přítomný v naší farnosti. Srdečně zveme, pokud chcete, můžete přinést něco drobného k snědku.

Otec kardinál napsal k této neděli pastýřský list, týkající se roku svaté Ludmily. Můžete si jej přečíst zde.

Jsou také k dispozici zmiňované modlitby, můžete si vybrat verzi s notami, nebo pouze s textem:

Rozvrh náboženství 2021/2022

Rozvrh náboženství 2021/2022

Nikdo z nás asi neví, jak se vyvine situace s koronavirem během podzimu tohoto roku. Přes určitou nejistotu bychom chtěli v naší farnosti opět nabídnout výuku náboženství a pomoci vám tak v krásném, ale náročném úkolu křesťanské výchovy.

Letos nabízíme dvě skupiny přípravy na první svaté přijímání. První skupina je pro děti, které začaly s přípravou minulý rok, druhá pro ty, které se ještě nepřipravovaly. Dá-li Bůh a umožní-li nám to epidemická situace, chtěli bychom letos zorganizovat dvoje první svaté přijímání, na podzim pro první skupinu a na jaře pro druhou skupinu. Děti od 6. třídy a mladé (2. stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií) zveme na tzv. spolčo, které bude pravděpodobně ve středy (bude ještě upřesněno, které) od 19:00.

ROZVRH HODIN

 • A) Děti před prvním svatým přijímáním (školka – cca 2. třída ZŠ)
  • PONDĚLÍ 17:00-17:50, katechetka Ali Váchalová
 • B) Příprava na první svaté přijímání (cca 2. – 3. třída ZŠ, po dohodě i mladší nebo starší)
  • ÚTERÝ 16:00-16:50, P. Vojtěch Smolka, farář
  • pokračování skupiny z minulého roku do podzimu 2021
 • C) Příprava na první svaté přijímání (cca 2. – 3. třída ZŠ, po dohodě i mladší nebo starší)
  • ÚTERÝ 16:00-16:50, bohoslovec Štěpán Sirovátka
  • nová skupina přípravy na celý tento školní rok
 • D) Děti, které již absolvovaly přípravu na první svaté přijímání (cca 4. – 6. třída ZŠ)
  • PONDĚLÍ 17:00-17:50, katechetka Jana Vargová

Přihlášku a další informace si můžete stáhnout zde: Náboženství Kunratice – přihláška 2021-2022

Zveme všechny rodiče dětí na informační setkání v pondělí 30. srpna 2021 v 17:00 v Nazaretě. Obsahem bude představení katechetů a obsahu výuky, pokusíme se odpovědět i vaše případné dotazy. Prosíme přijďte na toto důležité setkání.

Výuka bude probíhat od 13. září 2021 v Nazaretě, Kostelní náměstí 16, Praha 4 – Kunratice.

21. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

V rámci ohlášek bychom chtěli upozornit jednak na publikovaný rozvrh hodin náboženství, viz samostatný příspěvek výše, a jednak na zvláštní příležitost k svátosti smíření v úterý 31. 8. od 16:00 do 20:00 (kromě času mše svaté od 18:00).

17. neděle v mezidobí | sv. Jakuba Staršího

17. neděle v mezidobí | sv. Jakuba Staršího

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Dnes slavíme v Kunraticích poutní slavnost svatého Jakuba Staršího, kterému je zasvěcen náš farní kostel. Vyprošujme pro celou naši farnost i centrum mládeže hojnost Božího požehnání na přímluvu tohoto světce.

Dnešní den je také z iniciativy papeže Františka dnem prarodičů a seniorů. Je možné si přečíst Poselství sepsané k tomuto dni, modlit se připravenou modlitbu a přečíst si dekret Apoštolské penitenciárie, ve kterém jsou podmínky pro získání odpustků, vše u ohlášek minulé neděle.

16. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Upozorňujeme na poslední možnost přihlášení na Taxiway camp 2021 pro mladé ve věku 12-15 let. Je možné se průběžně přihlašovat také na LIFT pro mladé ve věku 16-26 let, který začne, dá-li Bůh, na podzim. Prosíme o modlitbu za zdárný průběh Taxiway campu a Runway campu!

Příští neděli budeme slavit v Kunraticích poutní slavnost svatého Jakuba Staršího, apoštola. Srdečně zveme!

Příští neděli budeme mít krom toho také světový den prarodičů. Při této příležitosti si můžete přečíst:

Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Těla a Krve Páně

Ohlášky této neděle, na kterou překládáme slavnost Těla a Krve Páně, si můžete přečíst zde.

Po mších svatých zveme k účasti na eucharistickém procesí a požehnání našemu městu a zemi.

V pátek bude opět, dá-li Bůh, zkouška farní kapely Jakoband. Chtěli bychom při této příležitosti znovu nabídnout možnost zapojit se do kapely hudbou či zpěvem. Není vůbec třeba, abyste byli profesionální hudebníci. Důležité je mít ochotu se zapojit a s radostí se podílet na zkrášlení liturgie – mimochodem, zkušenost těch, kteří se do liturgie aktivně zapojují, je ta, že je samotné to obohacuje a naplňuje radostí.

Přemýšlíme také o tom, že bychom zorganizovali zpívání dětí, a to asi od nového školního roku. Pokud byste se chtěli vy nebo vaše děti zapojit, prosíme dejte vědět otci Vojtěchovi nebo Dominice Mackové. Rovněž pro děti může být zpívání krásnou příležitostí, jak se aktivněji a s větší radostí zapojit do přípravy a prožití mše svaté.

Slavnost Seslání Ducha svatého

Slavnost Seslání Ducha svatého

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

V pátek se uskuteční Noc kostelů, srdečně zveme. Zveme ale především k tomu, abyste pozvali své přátele a známé a do kostelů je doprovodili. Program si můžete prohlédnout, stáhnout nebo vytisknout zde:

Připomínáme, že příští neděli nebude mše svatá v Hrnčířích, ale v 11:00 ve Zdiměřicích. V Kunraticích budou všechny nedělní mše svaté jako obvykle, tedy v sobotu v 18:00 a v neděli v 8:00, v 9:30 i v 11:00.