Slavnost Nejsvětější Trojice

Aktuální ohlášky si můžete přečíst zde.

Ve čtvrtek 8. 6. bude Slavnost Těla a Krve Páně v katedrále v 17:00, v naší farnosti tuto slavnost budeme překládat na neděli 11. 6. Ve čtvrtek bude tedy mše svatá ze všedního dne. V neděli 11. 6. oslavíme Slavnost Těla a Krve Páně v naší farnosti, po mši svaté v 10:00 bude následovat eucharistické procesí na náměstí. Kdo byste se chtěli více podílet, prosím ozvěte se otci Vojtěchovi.