12. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Dnes v neděli 25. 6. se při mších svatých v Kunraticích loučíme s otcem Michalem. Za jeho službu a roční působení v naší farnosti srdečně děkujeme. Po mši svaté v 10:00 všechny srdečně zveme na přátelské setkání s poledním občerstvením. Děkujeme také všem, kteří pomohli dnešní setkání připravit. Otci Michalovi přejeme hodně Božího požehnání a všechno nejlepší na jeho novém působišti v Praze-Stodůlkách.

Příští neděli 2. 7. přivítáme nového farního vikáře, otce Jakuba Žákavce, který bude ustanoven v naší farnosti a také excurrendo ve farnosti Praha-Lhotka. Provázejme i jeho již nyní ve svých modlitbách.