2. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Nezapomeňme, že týden od 18. do 25. 1. je týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl v modlitbě, a to jak v rovině jednoty mezi církevními denominacemi, tak také v rovině jednoty v rámci katolické církve a jednotlivých farností a společenství.