4. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Velice děkujeme všem, kteří se podíleli na vyklízení staré fary. Jak kostelnicím za pomoc během všedních dní posledního lednového týdne, tak farníkům za pomoc při včerejší brigádě. Díky vašemu nasazení se podařilo celou starou faru vyklidit.

V sobotu srdečně zveme do katedrály na jáhenské svěcení, svěcení přijme, dá-li Bůh, bohoslovec naší arcidiecéze Michal Hladík. Podpořme jej modlitbou, ale také účastí. Svěcení začne v katedrále v 15:00.

Informujeme, že letos se v rámci Tříkrálové sbírky v naší farnosti vybralo 46.030 Kč. Děkujeme Oliveru Macháčkovi, který sbírku za kunratickou farnost koordinoval, a všem koledníkům, kteří se podíleli na koledování.