Archiv rubriky

Ohlášky 26. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Z ohlášek vybíráme tři pozvání:

  • V pondělí bude Národní svatováclavská pouť, mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi bude v 10:00. Je třeba si vzít s sebou roušku, bez roušky nebude možné se slavnostní bohoslužby účastnit.
  • V úterý srdečně zveme na večer chval, který bude v kostele sv. Jakuba po mši sv. do cca 20:00.
  • Příští neděli zveme na akci Požehnání zvířatům a rodinám, ve kterých žijí, které bude na Kostelním náměstí v Kunraticích na svátek sv. Františka v neděli 4. 10. v 15:00.

Požehnání Mariánského sloupu

Požehnání Mariánského sloupu

Srdečně zveme na slavnost požehnání obnoveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, které se uskuteční o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. 8. Od 10:00 bude slavnostní mše svatá v Týnském chrámu, a kolem poledne bude sloup požehnán.

Můžete si stáhnout letáček s novénou při příležitosti požehnání Mariánského sloupu, a kartičku s modlitbou a obrázkem Mariánského sloupu nebo kartičku s modlitbou a obrázkem Panny Marie Rynecké.

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

  • Srdečně zveme na primiční mši svatou, kterou bude mít Miro dnes v 15:00 v kostele sv. Prokopa v Praze na Žižkově.
  • Srdečně zveme také na mši svatou s poděkováním za rok v naší farnosti ve středu 24. 6. v 18:00 v kostele v Kunraticích. Po mši sv. bude příležitost přijmout novokněžské požehnání a bude také setkání farnosti a občerstvení v Nazaretě a na zahradě.

Ohlášky 11. neděle v mezidobí

Ohlášky 11. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

  • Srdečně zveme na kněžské svěcení v katedrále sv. Víta v sobotu 20. 6. v 10:00, ke kněžské službě bude vysvěcen i jáhen Miro.
  • Srdečně zveme na primiční mši svatou, kterou bude mít Miro v neděli 21. 6. v 15:00 v kostele sv. Prokopa v Praze na Žižkově.
  • Srdečně zveme i na mši svatou s poděkováním za rok v naší farnosti ve středu 24. 6. v 18:00 v kostele v Kunraticích. Po mši sv. bude příležitost přijmout novokněžské požehnání a bude také setkání farnosti a občerstvení v Nazaretě a na zahradě.

Kněžské svěcení a primice Miro

Kněžské svěcení a primice Miro

Milí farníci,

dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na své kněžské svěcení a slavení primiční mše svaté. Všechny podstatné informace naleznete v pozvánce.

Po primici s farností sv. Prokopa na pražském Žižkově připravujeme občerstvení v prostorách Sladkovského gymnázia. Abychom mohli lépe odhadnout množství všech dobrot, které pro vás chceme připravit, prosím vás o vyplnění krátkého formuláře o vaší účasti na občerstvení zde.

Přijměte můj upřímný dík za vaši podporu, povzbuzení a jakoukoli pomoc jak duchovní, tak materiální během své jáhenské praxe zde v Kunraticích. Za celý tento krásný rok svého působení ve zdejší farnosti bych chtěl spolu s vámi děkovat při děkovné mši svaté ve středu 24. 6. od 18.00 ve farním kostele sv. Jakuba Staršího. Uvědomuji si s bázní, že bez Hospodina a dobrých přátel kolem sebe bych tuto cestu nezvládl ujít.

Těším se na vás!

Miro Auxt

Víkendovka „Věříš v odraz?“ 6.-8.3.

Víkendovka „Věříš v odraz?“ 6.-8.3.

Srdečně zveme na víkendovku pro mladé od cca 15 do 19 let, která se uskuteční 6.-8. 3. v Nazaretě a nese název „Věříš v odraz?“. Začátek víkendovky je pátčení mší svatou v 18:00, konec po nedělním obědě. Přihlaste se prosíme nejpozději do středy před víkendem.

Plakátek si můžete prohlédnout zde, přihlásit se můžete zde.