Archiv rubriky

Přihlašování na LIFT 21

Přihlašování na LIFT 21

Vstoupili jsme do 4. neděle v postní době, neděle radostné. A naše radost je dvojnásobná, protože spouštíme přihlašování na LIFT 21, nový běh dvouletého kurzu pro mladé ve věku 16 – cca 26 let. Více informací a přihlašování najdete na www.lift.adcm.cz.

4. neděle postní

4. neděle postní

Uskutečnil se přímý přenos nedělní mše svaté v 9:30 z kunratického kostela.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Při příležitosti páteční slavnosti svatého Josefa bychom chtěli znovu upozornit na Apoštolský list Patris corde vydaný k roku svatého Josefa a na modlitbu ke svatému Josefu.

Rádi bychom připomněli, že v postní době se v pátek přede mší svatou v Kunraticích (tedy v 17:30) a v neděli přede mší svatou v Hrnčířích (tedy v 10:30) modlíme pobožnost křížové cesty. Srdečně zveme.

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Tři králové letos chodí ONLINE. Můžete ale přispět do tříkrálové kasičky v kostele nebo bezhotovostním převodem na účet Charity ČR č. 66008822/0800, var. symbol 777. Můžete si také stáhnout plakátek s QR kódem a číslem DMS zde.

Novéna k svaté Anežce České

Novéna k svaté Anežce České

Na příští pátek 13. 11. připadá památka sv. Anežky České. Tato velká dcera našeho národa sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději. (Sv. Jan Pavel II.) Před 31 lety jsme zakusili plody její mocné přímluvy. I v současné složité situaci, kterou prožíváme, se můžeme ucházet o její přímluvu. Kdyby žila v naší době, jistě by se zcela nasadila ve službě a můžeme věřit, že jí na nás záleží vzhledem k epidemii, která devastuje naši společnost.

Každý z nás má jistě svůj styl modlitby, ale mnozí udělali vynikající zkušenost s modlitbou novén. Zveme tedy k modlitbě novény ke sv. Anežce České, s laskavým svolením nakladatelství Lípa je novéna ke stažení zde.

Slavnost Všech svatých

Slavnost Všech svatých

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté v neděli 1. 11. od 9:30.

Kostel bude otevřen, dá-li Bůh, k individuálnímu přijetí svátostí v neděli v čase od 13:00 do 17:00. Srdečně zveme také k osobní modlitbě, zvláště v tento dušičkový čas.

Uskutečnila se farní káva on-line v neděli v 11:00.

Připomínáme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci za obvyklých podmínek:

  1. svátost smíření v okruhu těchto dní,
  2. přijetí svatého přijímání ten den,
  3. modlitba na úmysl Svatého otce ten den;
  4. dnes odpoledne a zítra po celý den při návštěvě kostela modlitba Páně a vyznání víry;
    následující dny při návštěvě hřbitova modlitba alespoň v duchu za zemřelé.

Z rozhodnutí Apoštolské penitencierie je prodloužena možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci celý listopad. Celý dokument je ke stažení zde.

Ohlášky této neděle jsou ke stažení zde.

Opět v době nouzového stavu

V neděli bude kostel sv. Jakuba v Kunraticích otevřen k individuální modlitbě a přijetí svátostí, svátosti smíření a svatého přijímání, v čase 13:00-16:00. Můžete využít pár stručných podnětů, jak slavit neděli bez možnosti slavení eucharistie. Lze také využít návod na bohoslužbu v rodině pro dospělé nebo návod na bohoslužbu v rodině s dětmi. Samozřejmě také doporučujeme duchovní svaté přijímání. Při mši svaté v neděli v 9:30 bude možné vytvořit duchovní společenství kolem oltáře díky přímému přenosu z farního kostela.

Víkendovka „Svatí superhrdinové“ 9.-11.10.

Víkendovka „Svatí superhrdinové“ 9.-11.10.

Všechny mladé lidi ve věku 11 – cca 15 let srdečně zveme na víkendovku do Nazareta, jejímž tématem budou svatí. Víkendovka bude, dá-li Bůh, v termínu 9.-11. 10., přihlásit se na ni můžete zde a plakátek si můžete stáhnout zde. Srdečně zveme!

Aktualizace 5. 10. 2020: s lítostí oznamujeme, že z důvodu přijatých opatření se bohužel víkendovka nebude moci uskutečnit. Přejeme všem pevné zdraví, hojnost Božího požehnání a těšíme se na víkendovky, které budou v budoucnu.