23. neděle v mezidobí

23. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

  • Jsou k dispozici přihlášky na náboženství s podrobnějšími informacemi a rozvrhem hodin pro rodiče a děti, srdečně zveme. Náboženství začne v týdnu od 19. 9. Přihlášky a rozvrh hodin si můžete stáhnout zde.
  • Po dokončení první fáze adaptace Nazareta, tedy nejspíš od listopadu, bychom chtěli nabídnou spolčo pro mladé od cca 6. třídy, setkávání budou, dá-li Bůh, ve středy od 16:30.
  • Po dokončení první fáze adaptace Nazareta začne, dá-li Bůh, také příprava na biřmování, zájemci nechť se přihlásí u otce Vojtěcha.

Dnes si vyprošujeme dary Ducha svatého do nového školního / akademického roku a všem žákům, studentům, učitelům i dalším pedagogickým pracovníkům přejeme hojnost Božího požehnání.