25. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Můžete si přečíst prohlášení otce arcibiskupa za ČBK k volbám 2022.

V pondělí a v úterý bude náboženství dětí dle rozvrhu. Jsou k dispozici přihlášky na náboženství s podrobnějšími informacemi, srdečně zveme. Náboženství ve farnosti nabízí jednak vzdělání ve víře, jednak „společenství“ pro děti a mladé, které je také velmi důležité pro prohlubování a rozvíjení křesťanského života.