13. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

V sobotu bude uveden do úřadu nový pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner, slavnostní mše svatá v katedrále s intronizací bude v 10:00. Jsme srdečně zváni!

Při mších svatých je dnes čten pastýřský list otce kardinála, můžete se k němu vrátit zde.