Slavnost Nejsvětější Trojice

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně: slavnostní mše svatá z této slavnosti bude v 17:00 v katedrále sv. Víta a po mši svaté bude následovat eucharistické procesí po Hradčanském náměstí. Tomuto společnému slavení by se měla dát přednost před bohoslužbami v jednotlivých pražských farnostech (viz ACAP 2022/05). Zveme tedy k společnému slavení s našimi biskupy do katedrály. Pravidelné setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry tedy ve čtvrtek nebude. Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit společného slavení v katedrále, bude také mše svatá v 18:00 ve farním kostele, po které bude adorace s modlitbou nešpor.

V sobotu se uskuteční putování otců s dětmi: srdečně zveme. Jak bylo již uvedeno ve farních zprávách, pojedeme z nádraží Praha-Vršovice vlakem v 8:26, sraz v 8:00 na nádraží Praha-Vršovice (lze tam dojet přímým autobusem 193, který jede v 7:28 ze zastávky Kunratická škola). Společně půjdeme několik km pěšky na Sázavu, kde putování zakončíme společnou mší svatou.