3. neděle velikonoční

3. neděle velikonoční

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde. Vybíráme z ohlášek:

  • Děkujeme těm, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu slavnosti požehnání adaptované fary a Nazareta a farním obědě minulou neděli. Pán Bůh odplať! Otec arcibiskup slavil mši svatou v 10:00, poté si prohlédl prostory opravené fary a centra mládeže, obojí požehnal a zúčastnil se farního oběda.
  • Ve středu 26. 4. v 19:00 srdečně zveme na přednášku Mgr. Hany Imlaufové na téma Důležitost matky a otce při utváření zdravé identity dítěte.