Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Všem přejeme radostné a požehnané Velikonoce, prozářené přítomností Ježíše Krista zmrtvýchvstalého! Je to Ježíš, který nás svou smrtí a svým vzkříšením vykoupil a otevřel nám cestu k Otci. Kéž nás tato pravda znovu zasáhne a promění naplní opravdovou velikonoční radostí!