Květná neděle a Velikonoce 2024

Květná neděle a Velikonoce 2024

Aktuální ohlášky jsou k dispozici zde.

Srdečně zveme k společnému slavení Velikonoc!

  • Na Květnou neděli 24. 3. mše svaté s žehnáním ratolestí jako v neděli.
  • V pondělí, úterý a středu Svatého týdne mše svaté v 18:00 v Kunraticích.
  • Na Zelený čtvrtek 28. 3. missa chrismatis se svěcením olejů v 9:30 v katedrále a mše svatá na Památku večeře Páně v 18:00 v Kunraticích, po ní příležitost k modlitbě v Getsemanské zahradě, která bude připravena v kostele, do 23:30.
  • Na Velký pátek 29. 3. modlitba breviáře v 8:00 v Kunraticích, přes den možnost modlitby v kostele, Velkopáteční obřady v 15:00 v Kunraticích v kostele jako vrchol Velkého Pátku; křížová cesta ve 14:00 v případě pěkného počasí venku.
  • Na Bílou sobotu 30. 3. modlitba se čtením a ranní chvály z breviáře s obřadem effatha katechumenů v 8:00 a poté možnost modlitby u Božího hrobu v kostele do 16:00; Velikonoční vigilie bude v 19:00, po jejím skončení bude oslava, agapé.
  • Na Neděli velikonoční 31. 3. mše svaté s žehnáním pokrmů jako v neděli.
  • Na Velikonoční pondělí 1. 4. mše svaté v 9:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích.

Rozpis všech bohoslužeb je k dispozici zde.

Pro úplnost, dětské katecheze budou připraveny při všech bohoslužbách třídenní (čtvrtek, pátek, sobota, neděle). Srdečně zveme také rodiny s dětmi k účasti na slavení nejkrásnějších bohoslužeb v roce!

Zvláštní příležitost k svátosti smíření bude v pondělí 25. 3. a v úterý 26. 3. po mši sv. do 21:00. Dovolujeme si upozornit, že před obřady Velikonočního třídenní ani na Boží hod velikonoční se již zpovídat nebude.