5. neděle postní

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Dne 15. 3. 2024 byla v naší arcidiecézi zřízena samostatná Vietnamská římskokatolická farnost u kostela sv. Apolináře, se sídlem Apolinářská 443/10, 128 00 Praha 28. Jde o personální farnost římskokatolických křesťanů vietnamské národnosti a jejich rodinných příslušníků. Farnost je organizačně začleněna do I. pražského vikariátu, administrátorem byl ustanoven P. Josef Dat Tan Nguyen, CSsR.

Srdečně zveme k společnému slavení Velikonoc!

  • Na Květnou neděli 24. 3. mše svaté s žehnáním ratolestí jako v neděli.
  • Na Zelený čtvrtek 28. 3. missa chrismatis v 9:30 v katedrále a mše svatá na Památku večeře Páně v 18:00 v Kunraticích, poté modlitba v Getsemanské zahradě, která bude připravena v kostele, do 23:30.
  • Na Velký pátek 29. 3. modlitba breviáře v 8:00 v Kunraticích, přes den možnost modlitby v kostele, Velkopáteční obřady v 15:00 v Kunraticích v kostele jako vrchol Velkého Pátku; křížová cesta ve 14:00 v případě pěkného počasí venku.
  • Na Bílou sobotu 30. 3. modlitba se čtením a ranní chvály z breviáře s obřadem effatha katechumenů v 8:00 a poté možnost modlitby u Božího hrobu v kostele do 16:00; Velikonoční vigilie bude v 19:00, po jejím skončení bude oslava, agapé.
  • Na Neděli velikonoční 31. 3. mše svaté s žehnáním pokrmů jako v neděli.
  • Na Velikonoční pondělí 1. 4. mše svaté v 9:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích.