6. neděle v mezidobí

6. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Ve středu 14. 2. je Popeleční středa, mše svatá s udílením popelce bude v 18:00. Při této příležitosti bychom chtěli připomenout, že Popeleční středa je dnem přísného postu. Pamatujme také na půst, který nám může pomoci lépe si uvědomit vstup do čtyřicetidenní doby postní, doby přípravy na Velikonoce.

Při příležitosti začínající postní doby nabízíme několik tipů, jak postní dobu lépe prožít. Jednotlivé možnosti vysvětlí při mších svatých v Kunraticích oslovení farníci: 1) modlitba za druhé … 2) biblický citát na postní dobu … 3) páteční křížové cesty … 4) exodus 40 pro muže

Pastýřský list k této neděli si můžete stáhnout zde.