Archiv roku

27. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Byli navrženi kandidáti do nové pastorační rady farnosti, kandidátka je na nástěnce a na webu farnosti (byli navrženi tito lidé: Johana Birusk, Jakub Formánek, Zuzana Havrdová, Ladislav Hylena, Daniela Jančíková, Tomáš Kraus st., Jana Krausová ml. Dominika Macková, Oliver Macháček, Svatomír Mydlarčík, Ladislav Nussbauer, Klára Poštulková, Jana Steifová, Jana Vargová). Volby se uskuteční v neděli 15. 10. při všech českých mších svatých. V neděli 22. 10. bude rada ustanovena. Uskuteční se i farní den a farní oběd; abychom mohli vše připravit, prosím přihlaste se předem.

Bál svatých 29. 10.

Bál svatých 29. 10.

Srdečně zveme na Bál svatých, který se uskuteční v sobotu 29. 10. od 15:00. Je to křesťanská alternativa nekřesťanského halloweenu, nenechte si Bál svatých ujít! Plakátek si můžete stáhnout zde.

26. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Byli navrženi kandidáti do nové pastorační rady farnosti, kandidátka je na nástěnce a na webu farnosti (byli navrženi tito lidé: Johana Birusk, Jakub Formánek, Zuzana Havrdová, Ladislav Hylena, Daniela Jančíková, Tomáš Kraus st., Jana Krausová ml. Dominika Macková, Oliver Macháček, Svatomír Mydlarčík, Ladislav Nussbauer, Klára Poštulková, Jana Steifová, Jana Vargová). Volby se uskuteční v neděli 15. 10. při všech českých mších svatých. V neděli 22. 10. bude rada ustanovena. Uskuteční se i farní den a farní oběd; abychom mohli vše připravit, prosím přihlaste se předem.

Je poslední příležitost přihlásit se na Obnovu v Duchu svatém, která proběhne, dá-li Bůh, od října do prosince v naší farnosti. Přihlášky jsou k dispozici v kostele nebo zde. Srdečně zveme všechny zájemce, přihlašujte se nejpozději do 4. 10. Obnova je postavena především na osobní modlitbě, kromě toho bude zahrnovat 10 setkání, která budou nejspíš ve středy od 19:00. První setkání bude 11. 10. Srdečně zveme!

Objevil se zájem o založení nového manželského společenství. Pokud byste (někdo z vás manželů) o účasti přemýšleli, dejte vědět otci Vojtěchovi nebo Janě Vargové do 1. 11., kontakty jsou ve farních zprávách.

25. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V říjnu končí mandát současné pastorační rady farnosti a bude vytvořena pastorační rada nová. Při volbách v neděli 15. 10. budou voleni 4 kandidáti. Každý katolík, starší 15 let a náležející do farnosti, může písemně navrhovat kandidáty, navržen může být každý katolík starší 18 let. Písemné návrhy směřujte k otci Vojtěchovi do 30. 9.

Víkendovka 6.-8. 10. pro mladší

Víkendovka 6.-8. 10. pro mladší

Víkendovka „Můj příběh“ v Nazaretě – moc se těšíme a srdečně zveme!

Srdečně zveme mladé ve věku 11-15 let do Nazareta, Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice. Začneme mší svatou v pátek 6. 10. v 18:00. Přijeďte mezi 17:30 a 18:00, abyste si stihli dát své věci do Nazareta a nemuseli je opatrovat během mše. Víkendovka bude trvat až do nedělního oběda.

Můžete se těšit na spoustu skvělých lidí, her a zážitků, výborné jídlo, samozřejmě nebude chybět duchovní program a modlitby, rozhovory a mnoho dalšího.

S sebou: spacák, Bibli, přezůvky, 700 Kč (z toho 375 Kč na účastnický příspěvek a 325 Kč na společné jídlo), prohlášení o bezinfekčnosti a případně buchtu.

Přihlásit se můžete (prosíme do středy 4. 10.) zde.

Plakátek si můžete stáhnout zde.

24. neděle v mezidobí

24. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Srdečně zveme na Obnovu v Duchu svatém, která se uskuteční, dá-li Bůh, v naší farnosti tento podzim. Přihlášku si můžete stáhnout zde, prosíme o vyplnění a odeslání emailem nebo předání otci Vojtěchovi do 4. 10. 2023. V souvislosti s obnovou budou také pravidelná setkávání, a to ve středy od 11. 10. do 20. 12., obsahem setkání bude většinou modlitba, duchovní slovo a sdílení ve skupinkách. Nedílnou součástí duchovní obnovy však bude osobní každodenní modlitba doma.