29. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. List ředitele papežských misijních děl k přečtení zde.

Krom toho je dnes ustanovena pastorační rada farnosti: na základě voleb byli jmenováni tito kandidáti (počet získaných hlasů je v závorce): Oliver Macháček (89), Daniela Jančíková (50), Jana Steifová (49) a Dominika Macková (47). Dále byli dle uvážení faráře jmenováni tito farníci: Ladislav Hylena st., Svatomír Mydlarčík, Jakub Formánek, Jana Krausová ml. Z titulu funkce byli jmenováni jáhen Jakub Haloda a P. Jakub Žákavec. Děkujeme všem, kteří se účastnili voleb i všem, kteří byli ochotni kandidovat. Během následujícího měsíce bude svoláno ustavující zasedání.

Dovolujeme si připomenout Bál svatých, který se uskuteční v neděli 29. 10. v 15:00 v Nazaretě.